ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟังเสียง รายการโหวต
15/06/2016 rezulte [eo] การออกเสียงคำว่า rezulte คะแนนโหวต 0 คะแนน
15/06/2016 kolizii [eo] การออกเสียงคำว่า kolizii คะแนนโหวต 0 คะแนน
02/09/2013 rafini [eo] การออกเสียงคำว่า rafini คะแนนโหวต 0 คะแนน
02/09/2013 radiofotografio [eo] การออกเสียงคำว่า radiofotografio คะแนนโหวต 0 คะแนน
02/09/2013 ŝuti [eo] การออกเสียงคำว่า ŝuti คะแนนโหวต -2 คะแนน
02/09/2013 Q [eo] การออกเสียงคำว่า Q คะแนนโหวต 0 คะแนน
02/09/2013 i [eo] การออกเสียงคำว่า i คะแนนโหวต 0 คะแนน
02/09/2013 ĥ [eo] การออกเสียงคำว่า ĥ คะแนนโหวต 0 คะแนน
02/09/2013 ĝ [eo] การออกเสียงคำว่า ĝ คะแนนโหวต -1 คะแนน
02/09/2013 R [eo] การออกเสียงคำว่า R คะแนนโหวต 0 คะแนน
02/09/2013 1984 [eo] การออกเสียงคำว่า 1984 คะแนนโหวต 0 คะแนน
02/09/2013 jahurto [eo] การออกเสียงคำว่า jahurto คะแนนโหวต 0 คะแนน
02/09/2013 depressiva [pt] การออกเสียงคำว่า depressiva คะแนนโหวต 0 คะแนน
02/09/2013 zangar-se [pt] การออกเสียงคำว่า zangar-se คะแนนโหวต 0 คะแนน
02/09/2013 assoalhada [pt] การออกเสียงคำว่า assoalhada คะแนนโหวต 0 คะแนน
02/09/2013 bonfama [eo] การออกเสียงคำว่า bonfama คะแนนโหวต 0 คะแนน
02/09/2013 ekstrema [eo] การออกเสียงคำว่า ekstrema คะแนนโหวต 0 คะแนน
02/09/2013 jogurto [eo] การออกเสียงคำว่า jogurto คะแนนโหวต 0 คะแนน
02/09/2013 jokero [eo] การออกเสียงคำว่า jokero คะแนนโหวต 0 คะแนน
02/09/2013 hejtilo [eo] การออกเสียงคำว่า hejtilo คะแนนโหวต 0 คะแนน
02/09/2013 hektolitro [eo] การออกเสียงคำว่า hektolitro คะแนนโหวต 0 คะแนน
02/09/2013 hektometro [eo] การออกเสียงคำว่า hektometro คะแนนโหวต 0 คะแนน
02/09/2013 helblua [eo] การออกเสียงคำว่า helblua คะแนนโหวต 0 คะแนน
02/09/2013 hejmveo [eo] การออกเสียงคำว่า hejmveo คะแนนโหวต 0 คะแนน
02/09/2013 infanterio [eo] การออกเสียงคำว่า infanterio คะแนนโหวต 0 คะแนน
02/09/2013 forbruli [eo] การออกเสียงคำว่า forbruli คะแนนโหวต 0 คะแนน
02/09/2013 engluti [eo] การออกเสียงคำว่า engluti คะแนนโหวต 0 คะแนน
02/09/2013 kritiko [eo] การออกเสียงคำว่า kritiko คะแนนโหวต 0 คะแนน
02/09/2013 helpantino [eo] การออกเสียงคำว่า helpantino คะแนนโหวต 0 คะแนน
02/09/2013 helpanto [eo] การออกเสียงคำว่า helpanto คะแนนโหวต -1 คะแนน