ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟัง รายการโหวต
15/06/2016 rezulte [eo] rezulte การออกเสียง 0คะแนนโหวต
15/06/2016 kolizii [eo] kolizii การออกเสียง 0คะแนนโหวต
02/09/2013 rafini [eo] rafini การออกเสียง 0คะแนนโหวต
02/09/2013 radiofotografio [eo] radiofotografio การออกเสียง 0คะแนนโหวต
02/09/2013 ŝuti [eo] ŝuti การออกเสียง -2คะแนนโหวต
02/09/2013 Q [eo] Q การออกเสียง 0คะแนนโหวต
02/09/2013 i [eo] i การออกเสียง 0คะแนนโหวต
02/09/2013 ĥ [eo] ĥ การออกเสียง 0คะแนนโหวต
02/09/2013 ĝ [eo] ĝ การออกเสียง -1คะแนนโหวต
02/09/2013 R [eo] R การออกเสียง 0คะแนนโหวต
02/09/2013 1984 [eo] 1984 การออกเสียง 0คะแนนโหวต
02/09/2013 jahurto [eo] jahurto การออกเสียง 0คะแนนโหวต
02/09/2013 depressiva [pt] depressiva การออกเสียง 0คะแนนโหวต
02/09/2013 zangar-se [pt] zangar-se การออกเสียง 0คะแนนโหวต
02/09/2013 assoalhada [pt] assoalhada การออกเสียง 0คะแนนโหวต
02/09/2013 bonfama [eo] bonfama การออกเสียง 0คะแนนโหวต
02/09/2013 ekstrema [eo] ekstrema การออกเสียง 0คะแนนโหวต
02/09/2013 jogurto [eo] jogurto การออกเสียง 0คะแนนโหวต
02/09/2013 jokero [eo] jokero การออกเสียง 0คะแนนโหวต
02/09/2013 hejtilo [eo] hejtilo การออกเสียง 0คะแนนโหวต
02/09/2013 hektolitro [eo] hektolitro การออกเสียง 0คะแนนโหวต
02/09/2013 hektometro [eo] hektometro การออกเสียง 0คะแนนโหวต
02/09/2013 helblua [eo] helblua การออกเสียง 0คะแนนโหวต
02/09/2013 hejmveo [eo] hejmveo การออกเสียง 0คะแนนโหวต
02/09/2013 infanterio [eo] infanterio การออกเสียง 0คะแนนโหวต
02/09/2013 forbruli [eo] forbruli การออกเสียง 0คะแนนโหวต
02/09/2013 engluti [eo] engluti การออกเสียง 0คะแนนโหวต
02/09/2013 kritiko [eo] kritiko การออกเสียง 0คะแนนโหวต
02/09/2013 helpantino [eo] helpantino การออกเสียง 0คะแนนโหวต
02/09/2013 helpanto [eo] helpanto การออกเสียง -1คะแนนโหวต