ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟังเสียง รายการโหวต
29/06/2009 fieuzal [fr] การออกเสียงคำว่า fieuzal คะแนนโหวต 0 คะแนน
29/06/2009 Blankiet [fr] การออกเสียงคำว่า Blankiet คะแนนโหวต 0 คะแนน
29/06/2009 cula ila [fr] การออกเสียงคำว่า cula ila คะแนนโหวต 0 คะแนน
29/06/2009 rêves [fr] การออกเสียงคำว่า rêves คะแนนโหวต 0 คะแนน
29/06/2009 canadienne [fr] การออกเสียงคำว่า canadienne คะแนนโหวต 0 คะแนน
29/06/2009 Fustel de Coulanges [fr] การออกเสียงคำว่า Fustel de Coulanges คะแนนโหวต 0 คะแนน
29/06/2009 Roger Garaudy [fr] การออกเสียงคำว่า Roger Garaudy คะแนนโหวต 0 คะแนน
29/06/2009 Guy Debord [fr] การออกเสียงคำว่า Guy Debord คะแนนโหวต 0 คะแนน
29/06/2009 Marcel Schwob [fr] การออกเสียงคำว่า Marcel Schwob คะแนนโหวต 0 คะแนน
29/06/2009 Alphonse Daudet [fr] การออกเสียงคำว่า Alphonse Daudet คะแนนโหวต 0 คะแนน
29/06/2009 Athalie [fr] การออกเสียงคำว่า Athalie คะแนนโหวต 0 คะแนน
29/06/2009 Manon Lescaut [fr] การออกเสียงคำว่า Manon Lescaut คะแนนโหวต 0 คะแนน
29/06/2009 Gillardeau [fr] การออกเสียงคำว่า Gillardeau คะแนนโหวต 0 คะแนน
29/06/2009 Ambroise Vollard [fr] การออกเสียงคำว่า Ambroise Vollard คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
29/06/2009 Marc Bloch [fr] การออกเสียงคำว่า Marc Bloch คะแนนโหวต 0 คะแนน
29/06/2009 François Châtelet [fr] การออกเสียงคำว่า François Châtelet คะแนนโหวต 0 คะแนน
29/06/2009 George Steiner [fr] การออกเสียงคำว่า George Steiner คะแนนโหวต 0 คะแนน
29/06/2009 Claude-Louis Navier [fr] การออกเสียงคำว่า Claude-Louis Navier คะแนนโหวต 0 คะแนน
29/06/2009 Angele Dubeau [fr] การออกเสียงคำว่า Angele Dubeau คะแนนโหวต 0 คะแนน
26/06/2009 les pagodes de cos [fr] การออกเสียงคำว่า les pagodes de cos คะแนนโหวต 0 คะแนน
26/06/2009 peureux [fr] การออกเสียงคำว่า peureux คะแนนโหวต 0 คะแนน
26/06/2009 clos fourtet [fr] การออกเสียงคำว่า clos fourtet คะแนนโหวต 0 คะแนน
26/06/2009 ambitieux [fr] การออกเสียงคำว่า ambitieux คะแนนโหวต 0 คะแนน
26/06/2009 nous allons [fr] การออกเสียงคำว่า nous allons คะแนนโหวต 4 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
26/06/2009 ambitieuse [fr] การออกเสียงคำว่า ambitieuse คะแนนโหวต 0 คะแนน
26/06/2009 courageuse [fr] การออกเสียงคำว่า courageuse คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
26/06/2009 peureuse [fr] การออกเสียงคำว่า peureuse คะแนนโหวต 0 คะแนน
26/06/2009 furieux [fr] การออกเสียงคำว่า furieux คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
26/06/2009 furieuse [fr] การออกเสียงคำว่า furieuse คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
26/06/2009 malheureuses [fr] การออกเสียงคำว่า malheureuses คะแนนโหวต 0 คะแนน