ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟังเสียง รายการโหวต
03/09/2010 Philippe Descola [fr] การออกเสียงคำว่า Philippe Descola คะแนนโหวต 0 คะแนน
03/09/2010 Philippe Ebly [fr] การออกเสียงคำว่า Philippe Ebly คะแนนโหวต 0 คะแนน
03/09/2010 Ruperto de Deutz [fr] การออกเสียงคำว่า Ruperto de Deutz คะแนนโหวต 0 คะแนน
03/09/2010 Skittles ™ [fr] การออกเสียงคำว่า Skittles ™ คะแนนโหวต 0 คะแนน
03/09/2010 Jacky Galletaud [fr] การออกเสียงคำว่า Jacky Galletaud คะแนนโหวต 0 คะแนน
03/09/2010 Claude Delvincourt [fr] การออกเสียงคำว่า Claude Delvincourt คะแนนโหวต 0 คะแนน
03/09/2010 Boisguillebert [fr] การออกเสียงคำว่า Boisguillebert คะแนนโหวต 0 คะแนน
03/09/2010 Joël Jeannot [fr] การออกเสียงคำว่า Joël Jeannot คะแนนโหวต 0 คะแนน
03/09/2010 evia [fr] การออกเสียงคำว่า evia คะแนนโหวต 0 คะแนน
03/09/2010 Hoarau [fr] การออกเสียงคำว่า Hoarau คะแนนโหวต 0 คะแนน
31/08/2010 Pirandello [fr] การออกเสียงคำว่า Pirandello คะแนนโหวต 0 คะแนน
31/08/2010 pilules [fr] การออกเสียงคำว่า pilules คะแนนโหวต -2 คะแนน
31/08/2010 phones [fr] การออกเสียงคำว่า phones คะแนนโหวต 0 คะแนน
31/08/2010 Petre [fr] การออกเสียงคำว่า Petre คะแนนโหวต 0 คะแนน
31/08/2010 Philip [fr] การออกเสียงคำว่า Philip คะแนนโหวต 0 คะแนน
31/08/2010 Longineu [fr] การออกเสียงคำว่า Longineu คะแนนโหวต 0 คะแนน
31/08/2010 Boscq [fr] การออกเสียงคำว่า Boscq คะแนนโหวต 0 คะแนน
31/08/2010 Émile Boirac [fr] การออกเสียงคำว่า Émile Boirac คะแนนโหวต 0 คะแนน
31/08/2010 Amélie Gabrielle Boudet [fr] การออกเสียงคำว่า Amélie Gabrielle Boudet คะแนนโหวต 0 คะแนน
31/08/2010 Neuvy-Pailloux [fr] การออกเสียงคำว่า Neuvy-Pailloux คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
31/08/2010 Gérard Anaclet Vincent Encausse [fr] การออกเสียงคำว่า Gérard Anaclet Vincent Encausse คะแนนโหวต 0 คะแนน
31/08/2010 Éliphas Lévi [fr] การออกเสียงคำว่า Éliphas Lévi คะแนนโหวต 0 คะแนน
31/08/2010 Alphonse-Louis Constant [fr] การออกเสียงคำว่า Alphonse-Louis Constant คะแนนโหวต 0 คะแนน
23/08/2010 tardive [fr] การออกเสียงคำว่า tardive คะแนนโหวต 0 คะแนน
23/08/2010 tardé [fr] การออกเสียงคำว่า tardé คะแนนโหวต 0 คะแนน
23/08/2010 tapuscrit [fr] การออกเสียงคำว่า tapuscrit คะแนนโหวต 0 คะแนน
23/08/2010 tapie [fr] การออกเสียงคำว่า tapie คะแนนโหวต 0 คะแนน
23/08/2010 tannique [fr] การออกเสียงคำว่า tannique คะแนนโหวต 0 คะแนน
23/08/2010 tannin [fr] การออกเสียงคำว่า tannin คะแนนโหวต 0 คะแนน
23/08/2010 tanin [fr] การออกเสียงคำว่า tanin คะแนนโหวต 0 คะแนน