ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ รายการโหวต
25/08/2022
การออกเสียง : Garðabær
Garðabær [is] 0 โหวต
25/08/2022
การออกเสียง : Sigríður
Sigríður [is] 0 โหวต
25/08/2022
การออกเสียง : Heiðar
Heiðar [is] 0 โหวต
25/08/2022
การออกเสียง : THORGERDUR
THORGERDUR [is] 0 โหวต
25/08/2022
การออกเสียง : Héraðið
Héraðið [is] 0 โหวต
25/08/2022
การออกเสียง : Stakkholtsgjá
Stakkholtsgjá [is] 0 โหวต
25/08/2022
การออกเสียง : göngumaður
göngumaður [is] 0 โหวต
25/08/2022
การออกเสียง : Nauthúsagil
Nauthúsagil [is] 0 โหวต
25/08/2022
การออกเสียง : Rauðibotn
Rauðibotn [is] 0 โหวต
25/08/2022
การออกเสียง : Flóki
Flóki [is] 0 โหวต
25/08/2022
การออกเสียง : skeiðarárbrú
skeiðarárbrú [is] 0 โหวต
25/08/2022
การออกเสียง : Halldórsskora
Halldórsskora [is] 0 โหวต
25/08/2022
การออกเสียง : Hafnarfjörður
Hafnarfjörður [is] 0 โหวต
25/08/2022
การออกเสียง : Sléttueyri
Sléttueyri [is] 0 โหวต
25/08/2022
การออกเสียง : Ísveig
Ísveig [is] 0 โหวต
25/08/2022
การออกเสียง : Kaldaklofsjökull
Kaldaklofsjökull [is] 0 โหวต
25/08/2022
การออกเสียง : Austurbyggð
Austurbyggð [is] 0 โหวต
25/08/2022
การออกเสียง : Fagradalshraun
Fagradalshraun [is] 0 โหวต
25/08/2022
การออกเสียง : Guðrún Ósvífrsdóttir
Guðrún Ósvífrsdóttir [is] 0 โหวต
25/08/2022
การออกเสียง : Bolli Þorleiksson
Bolli Þorleiksson [is] 0 โหวต
25/08/2022
การออกเสียง : Þórður Sturluson
Þórður Sturluson [is] 0 โหวต
25/08/2022
การออกเสียง : Ólöf Sigurðardóttir frá Hlöðum
Ólöf Sigurðardóttir frá Hlöðum [is] 0 โหวต
25/08/2022
การออกเสียง : Von brigði
Von brigði [is] 0 โหวต
25/08/2022
การออกเสียง : Popplagið
Popplagið [is] 0 โหวต
25/08/2022
การออกเสียง : Fagradalsfjalls Geldingadalir
Fagradalsfjalls Geldingadalir [is] 0 โหวต