ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟัง รายการโหวต
07/07/2009 Hollanda [tr] Hollanda การออกเสียง 0คะแนนโหวต
07/07/2009 Karşıyaka [tr] Karşıyaka การออกเสียง -1คะแนนโหวต
07/07/2009 Hakkari [tr] Hakkari การออกเสียง 0คะแนนโหวต
07/07/2009 Erzincan [tr] Erzincan การออกเสียง 0คะแนนโหวต
07/07/2009 Türkoğlu [tr] Türkoğlu การออกเสียง 0คะแนนโหวต
07/07/2009 açıklayıcı [tr] açıklayıcı การออกเสียง 0คะแนนโหวต
07/07/2009 açar [tr] açar การออกเสียง 0คะแนนโหวต
07/07/2009 acıkmak [tr] acıkmak การออกเสียง 0คะแนนโหวต
07/07/2009 açacak [tr] açacak การออกเสียง 0คะแนนโหวต
07/07/2009 acımak [tr] acımak การออกเสียง 0คะแนนโหวต
07/07/2009 Lübnan [tr] Lübnan การออกเสียง 0คะแนนโหวต
07/07/2009 yürek [tr] yürek การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
07/07/2009 acil [tr] acil การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
07/07/2009 abur cubur [tr] abur cubur การออกเสียง 0คะแนนโหวต
07/07/2009 acıklı [tr] acıklı การออกเสียง 0คะแนนโหวต
07/07/2009 abraş [tr] abraş การออกเสียง 0คะแนนโหวต
07/07/2009 acemi [tr] acemi การออกเสียง 0คะแนนโหวต
07/07/2009 acayip [tr] acayip การออกเสียง 0คะแนนโหวต
07/07/2009 acaba [tr] acaba การออกเสียง 0คะแนนโหวต
07/07/2009 abonman [tr] abonman การออกเสียง 0คะแนนโหวต
07/07/2009 abide [tr] abide การออกเสียง 0คะแนนโหวต
07/07/2009 Şükrü Saracoğlu [tr] Şükrü Saracoğlu การออกเสียง 0คะแนนโหวต
07/07/2009 acemilik [tr] acemilik การออกเสียง 0คะแนนโหวต
07/07/2009 açıklamak [tr] açıklamak การออกเสียง 0คะแนนโหวต
07/07/2009 kamaştırıcı [tr] kamaştırıcı การออกเสียง 0คะแนนโหวต
07/07/2009 belediye başkanı [tr] belediye başkanı การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
07/07/2009 açık sözlü [tr] açık sözlü การออกเสียง 0คะแนนโหวต