ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟังเสียง รายการโหวต
07/07/2009 Hollanda [tr] การออกเสียงคำว่า Hollanda คะแนนโหวต 0 คะแนน
07/07/2009 Karşıyaka [tr] การออกเสียงคำว่า Karşıyaka คะแนนโหวต -1 คะแนน
07/07/2009 Hakkari [tr] การออกเสียงคำว่า Hakkari คะแนนโหวต -1 คะแนน
07/07/2009 Erzincan [tr] การออกเสียงคำว่า Erzincan คะแนนโหวต 0 คะแนน
07/07/2009 Türkoğlu [tr] การออกเสียงคำว่า Türkoğlu คะแนนโหวต 0 คะแนน
07/07/2009 açıklayıcı [tr] การออกเสียงคำว่า açıklayıcı คะแนนโหวต 0 คะแนน
07/07/2009 açar [tr] การออกเสียงคำว่า açar คะแนนโหวต 0 คะแนน
07/07/2009 acıkmak [tr] การออกเสียงคำว่า acıkmak คะแนนโหวต 0 คะแนน
07/07/2009 açacak [tr] การออกเสียงคำว่า açacak คะแนนโหวต 0 คะแนน
07/07/2009 acımak [tr] การออกเสียงคำว่า acımak คะแนนโหวต 0 คะแนน
07/07/2009 Lübnan [tr] การออกเสียงคำว่า Lübnan คะแนนโหวต 0 คะแนน
07/07/2009 yürek [tr] การออกเสียงคำว่า yürek คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
07/07/2009 acil [tr] การออกเสียงคำว่า acil คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
07/07/2009 abur cubur [tr] การออกเสียงคำว่า abur cubur คะแนนโหวต 0 คะแนน
07/07/2009 acıklı [tr] การออกเสียงคำว่า acıklı คะแนนโหวต 0 คะแนน
07/07/2009 abraş [tr] การออกเสียงคำว่า abraş คะแนนโหวต 0 คะแนน
07/07/2009 acemi [tr] การออกเสียงคำว่า acemi คะแนนโหวต 0 คะแนน
07/07/2009 acayip [tr] การออกเสียงคำว่า acayip คะแนนโหวต 0 คะแนน
07/07/2009 acaba [tr] การออกเสียงคำว่า acaba คะแนนโหวต 0 คะแนน
07/07/2009 abonman [tr] การออกเสียงคำว่า abonman คะแนนโหวต 0 คะแนน
07/07/2009 abide [tr] การออกเสียงคำว่า abide คะแนนโหวต 0 คะแนน
07/07/2009 Şükrü Saracoğlu [tr] การออกเสียงคำว่า Şükrü Saracoğlu คะแนนโหวต 0 คะแนน
07/07/2009 acemilik [tr] การออกเสียงคำว่า acemilik คะแนนโหวต 0 คะแนน
07/07/2009 açıklamak [tr] การออกเสียงคำว่า açıklamak คะแนนโหวต 0 คะแนน
07/07/2009 kamaştırıcı [tr] การออกเสียงคำว่า kamaştırıcı คะแนนโหวต 0 คะแนน
07/07/2009 belediye başkanı [tr] การออกเสียงคำว่า belediye başkanı คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
07/07/2009 açık sözlü [tr] การออกเสียงคำว่า açık sözlü คะแนนโหวต 0 คะแนน