ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟังเสียง รายการโหวต
06/01/2014 alaskaösp [is] การออกเสียง : alaskaösp 0 โหวต
06/01/2014 aldingarður [is] การออกเสียง : aldingarður 0 โหวต
06/01/2014 aldeilis [is] การออกเสียง : aldeilis 0 โหวต
06/01/2014 alaskalúpína [is] การออกเสียง : alaskalúpína 0 โหวต
06/01/2014 aldur [is] การออกเสียง : aldur 0 โหวต
06/01/2014 aldursforseti [is] การออกเสียง : aldursforseti 0 โหวต
06/01/2014 albúm [is] การออกเสียง : albúm 0 โหวต
06/01/2014 alfaraleið [is] การออกเสียง : alfaraleið 0 โหวต
06/01/2014 Arngrímsdóttir [is] การออกเสียง : Arngrímsdóttir 0 โหวต
06/01/2014 góðan dag [is] การออกเสียง : góðan dag 0 โหวต
06/01/2014 stórfenglegur [is] การออกเสียง : stórfenglegur 0 โหวต
06/01/2014 stórhættulegur [is] การออกเสียง : stórhættulegur 0 โหวต
06/01/2014 auðvald [is] การออกเสียง : auðvald 0 โหวต
06/01/2014 þjóðvegur [is] การออกเสียง : þjóðvegur 0 โหวต
06/01/2014 hraðbraut [is] การออกเสียง : hraðbraut 0 โหวต
06/01/2014 þjónn [is] การออกเสียง : þjónn 0 โหวต
06/01/2014 hjúkrunarkona [is] การออกเสียง : hjúkrunarkona 0 โหวต
06/01/2014 þjónustustúlka [is] การออกเสียง : þjónustustúlka 0 โหวต
06/01/2014 þjöppun [is] การออกเสียง : þjöppun 0 โหวต
06/01/2014 Ingólfshöfði [is] การออกเสียง : Ingólfshöfði 0 โหวต
06/01/2014 þjóðfélag [is] การออกเสียง : þjóðfélag 0 โหวต
06/01/2014 þjóðflokkur [is] การออกเสียง : þjóðflokkur 0 โหวต
06/01/2014 þjóðarmorð [is] การออกเสียง : þjóðarmorð 0 โหวต
06/01/2014 öskur [is] การออกเสียง : öskur 0 โหวต
06/01/2014 ógerlegt [is] การออกเสียง : ógerlegt 0 โหวต
06/01/2014 lyfseðill [is] การออกเสียง : lyfseðill 0 โหวต
06/01/2014 þvottabjörn [is] การออกเสียง : þvottabjörn 0 โหวต
06/01/2014 göltur [is] การออกเสียง : göltur 0 โหวต
06/01/2014 metnaður [is] การออกเสียง : metnaður 0 โหวต
06/01/2014 Páll [is] การออกเสียง : Páll 0 โหวต