สมาชิก:

Siobhan7

บรรณาธิการ Forvo

ติดตามการออกเสียงของ Siobhan7

ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟังเสียง รายการโหวต
05/04/2017 reathaíocht [ga] การออกเสียง : reathaíocht 0 โหวต
05/04/2017 mo dhúshlán [ga] การออกเสียง : mo dhúshlán 0 โหวต
05/04/2017 ar an dea-uair [ga] การออกเสียง : ar an dea-uair 0 โหวต
05/04/2017 mbuafainn [ga] การออกเสียง : mbuafainn 0 โหวต
05/04/2017 ag fámaireacht [ga] การออกเสียง : ag fámaireacht 0 โหวต
05/04/2017 oíche airneáin [ga] การออกเสียง : oíche airneáin 0 โหวต
05/04/2017 lán doirn [ga] การออกเสียง : lán doirn 0 โหวต
05/04/2017 fuair mé [ga] การออกเสียง : fuair mé 0 โหวต
05/04/2017 meáite [ga] การออกเสียง : meáite 0 โหวต
05/04/2017 gurbh fhéidir [ga] การออกเสียง : gurbh fhéidir 0 โหวต
05/04/2017 tofa [ga] การออกเสียง : tofa 0 โหวต
05/04/2017 scinneadh [ga] การออกเสียง : scinneadh 0 โหวต
05/04/2017 an bhfaighfidh [ga] การออกเสียง : an bhfaighfidh 0 โหวต
05/04/2017 an ndearna [ga] การออกเสียง : an ndearna 0 โหวต
05/04/2017 réimse [ga] การออกเสียง : réimse 0 โหวต
05/04/2017 a shroicheadh [ga] การออกเสียง : a shroicheadh 0 โหวต
05/04/2017 bainfidh mé [ga] การออกเสียง : bainfidh mé 0 โหวต
05/04/2017 an-chliste [ga] การออกเสียง : an-chliste 0 โหวต
05/04/2017 nárbh fhéidir [ga] การออกเสียง : nárbh fhéidir 0 โหวต
05/04/2017 an mhisnigh [ga] การออกเสียง : an mhisnigh 0 โหวต
05/04/2017 feicfidh mé [ga] การออกเสียง : feicfidh mé 0 โหวต
05/04/2017 faolfhear [ga] การออกเสียง : faolfhear 0 โหวต
04/04/2017 dhúiseoinn [ga] การออกเสียง : dhúiseoinn 0 โหวต
04/04/2017 dhúiseofá [ga] การออกเสียง : dhúiseofá 0 โหวต
04/04/2017 ar dtús báire [ga] การออกเสียง : ar dtús báire 0 โหวต
04/04/2017 Críochdheighilt [ga] การออกเสียง : Críochdheighilt 0 โหวต
04/04/2017 méid a bhí sí [ga] การออกเสียง : méid a bhí sí 0 โหวต
04/04/2017 ar an drochuair [ga] การออกเสียง : ar an drochuair 0 โหวต
04/04/2017 go hÉirinn [ga] การออกเสียง : go hÉirinn 0 โหวต
04/04/2017 feiceann sé [ga] การออกเสียง : feiceann sé 0 โหวต