สมาชิก:

Siobhan7

บรรณาธิการ Forvo

ติดตามการออกเสียงของ Siobhan7

ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟังเสียง รายการโหวต
23/05/2017 fórsa [ga] การออกเสียง : fórsa 0 โหวต
23/05/2017 scagadh [ga] การออกเสียง : scagadh 0 โหวต
23/05/2017 breis [ga] การออกเสียง : breis 0 โหวต
23/05/2017 cruinnithe [ga] การออกเสียง : cruinnithe 0 โหวต
23/05/2017 dírithe [ga] การออกเสียง : dírithe 0 โหวต
23/05/2017 cúngaigeanta [ga] การออกเสียง : cúngaigeanta 0 โหวต
23/05/2017 trodach [ga] การออกเสียง : trodach 0 โหวต
21/05/2017 fhreagra [ga] การออกเสียง : fhreagra 0 โหวต
21/05/2017 Choilm [ga] การออกเสียง : Choilm 0 โหวต
21/05/2017 Tá sé an-gheal. [ga] การออกเสียง : Tá sé an-gheal. 0 โหวต
21/05/2017 iontaobhas [ga] การออกเสียง : iontaobhas 0 โหวต
21/05/2017 Fianóglach [ga] การออกเสียง : Fianóglach 0 โหวต
21/05/2017 an Cheanadaigh [ga] การออกเสียง : an Cheanadaigh 0 โหวต
20/05/2017 d'eiseofaí [ga] การออกเสียง : d'eiseofaí 0 โหวต
20/05/2017 ceiliúir [ga] การออกเสียง : ceiliúir 0 โหวต
20/05/2017 labhródh [ga] การออกเสียง : labhródh 0 โหวต
20/05/2017 iomrá [ga] การออกเสียง : iomrá 0 โหวต
20/05/2017 forainmeacha [ga] การออกเสียง : forainmeacha 0 โหวต
20/05/2017 is fiú duit é [ga] การออกเสียง : is fiú duit é -1 โหวต
20/05/2017 ag triall ar Éirinn [ga] การออกเสียง : ag triall ar Éirinn 0 โหวต
20/05/2017 Ní leithne an t-aer ná an timpiste [ga] การออกเสียง : Ní leithne an t-aer ná an timpiste 0 โหวต
20/05/2017 Rachadh sé trí chró snáthaide [ga] การออกเสียง : Rachadh sé trí chró snáthaide 0 โหวต
20/05/2017 Léim ón tine chun na gríosaí [ga] การออกเสียง : Léim ón tine chun na gríosaí 0 โหวต
20/05/2017 dán de dhánta an tsaoil [ga] การออกเสียง : dán de dhánta an tsaoil 0 โหวต
20/05/2017 Cén t-ainm atá ort ? [ga] การออกเสียง : Cén t-ainm atá ort ? 0 โหวต
20/05/2017 cur i láthair ar Éirinn [ga] การออกเสียง : cur i láthair ar Éirinn 0 โหวต
20/05/2017 Níl a fhios agam cé tú féin. [ga] การออกเสียง : Níl a fhios agam cé tú féin. 0 โหวต
20/05/2017 Conaola [ga] การออกเสียง : Conaola 0 โหวต
20/05/2017 beidh mé [ga] การออกเสียง : beidh mé 1 โหวต
20/05/2017 dtrá [ga] การออกเสียง : dtrá 0 โหวต