สมาชิก:

Siobhan7

บรรณาธิการ Forvo

ติดตามการออกเสียงของ Siobhan7

ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟังเสียง รายการโหวต
23/05/2017 cúngaigeanta [ga] การออกเสียง : cúngaigeanta 0 โหวต
23/05/2017 trodach [ga] การออกเสียง : trodach 0 โหวต
21/05/2017 fhreagra [ga] การออกเสียง : fhreagra 0 โหวต
21/05/2017 Choilm [ga] การออกเสียง : Choilm 0 โหวต
21/05/2017 Tá sé an-gheal. [ga] การออกเสียง : Tá sé an-gheal. 0 โหวต
21/05/2017 iontaobhas [ga] การออกเสียง : iontaobhas 0 โหวต
21/05/2017 Fianóglach [ga] การออกเสียง : Fianóglach 0 โหวต
21/05/2017 an Cheanadaigh [ga] การออกเสียง : an Cheanadaigh 0 โหวต
20/05/2017 d'eiseofaí [ga] การออกเสียง : d'eiseofaí 0 โหวต
20/05/2017 ceiliúir [ga] การออกเสียง : ceiliúir 0 โหวต
20/05/2017 labhródh [ga] การออกเสียง : labhródh 0 โหวต
20/05/2017 iomrá [ga] การออกเสียง : iomrá 0 โหวต
20/05/2017 forainmeacha [ga] การออกเสียง : forainmeacha 0 โหวต
20/05/2017 Conaola [ga] การออกเสียง : Conaola 0 โหวต
20/05/2017 beidh mé [ga] การออกเสียง : beidh mé 1 โหวต
20/05/2017 dtrá [ga] การออกเสียง : dtrá 0 โหวต
20/05/2017 Micil [ga] การออกเสียง : Micil 0 โหวต
20/05/2017 chairdiúil [ga] การออกเสียง : chairdiúil 0 โหวต
20/05/2017 an-gheal [ga] การออกเสียง : an-gheal 0 โหวต
20/05/2017 doicheall [ga] การออกเสียง : doicheall 0 โหวต
20/05/2017 measctha [ga] การออกเสียง : measctha 0 โหวต
20/05/2017 uileloscadh [ga] การออกเสียง : uileloscadh 0 โหวต
20/05/2017 saolré [ga] การออกเสียง : saolré 0 โหวต
20/05/2017 uilíoch [ga] การออกเสียง : uilíoch 0 โหวต
20/05/2017 Éireannaigh [ga] การออกเสียง : Éireannaigh 0 โหวต
20/05/2017 Do mhéar [ga] การออกเสียง : Do mhéar 0 โหวต
20/05/2017 Beartla [ga] การออกเสียง : Beartla 0 โหวต
20/05/2017 an chuardaigh [ga] การออกเสียง : an chuardaigh 0 โหวต
20/05/2017 shamhlófá [ga] การออกเสียง : shamhlófá 0 โหวต
20/05/2017 na Ceanadaigh [ga] การออกเสียง : na Ceanadaigh 0 โหวต