สมาชิก:

Siobhan7

บรรณาธิการ Forvo

ติดตามการออกเสียงของ Siobhan7

ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟังเสียง รายการโหวต
25/05/2017 a Pháidín [ga] การออกเสียง : a Pháidín 0 โหวต
25/05/2017 A Sheáinín [ga] การออกเสียง : A Sheáinín 0 โหวต
25/05/2017 Páidín [ga] การออกเสียง : Páidín 0 โหวต
25/05/2017 Ó Curraoin [ga] การออกเสียง : Ó Curraoin 0 โหวต
25/05/2017 ní thabharfá [ga] การออกเสียง : ní thabharfá 0 โหวต
25/05/2017 maidhm [ga] การออกเสียง : maidhm 0 โหวต
25/05/2017 d'Éirinn [ga] การออกเสียง : d'Éirinn 0 โหวต
25/05/2017 ligígí [ga] การออกเสียง : ligígí 0 โหวต
25/05/2017 d'eisigh [ga] การออกเสียง : d'eisigh 0 โหวต
25/05/2017 d'eisíomar [ga] การออกเสียง : d'eisíomar 0 โหวต
25/05/2017 dúiseofar [ga] การออกเสียง : dúiseofar 0 โหวต
25/05/2017 bradaigh [ga] การออกเสียง : bradaigh 0 โหวต
25/05/2017 mhóinte [ga] การออกเสียง : mhóinte 0 โหวต
25/05/2017 ghlaoch [ga] การออกเสียง : ghlaoch 0 โหวต
25/05/2017 uirrithe [ga] การออกเสียง : uirrithe 0 โหวต
25/05/2017 breithe [ga] การออกเสียง : breithe 0 โหวต
25/05/2017 roghnaíomar [ga] การออกเสียง : roghnaíomar 0 โหวต
25/05/2017 naoi mbosca's fiche [ga] การออกเสียง : naoi mbosca's fiche 0 โหวต
25/05/2017 cleithiúnaí [ga] การออกเสียง : cleithiúnaí 0 โหวต
25/05/2017 chleachtadh [ga] การออกเสียง : chleachtadh 0 โหวต
25/05/2017 chríochnódh [ga] การออกเสียง : chríochnódh 0 โหวต
25/05/2017 drochiontaoibh [ga] การออกเสียง : drochiontaoibh 0 โหวต
25/05/2017 chanfainn [ga] การออกเสียง : chanfainn 0 โหวต
25/05/2017 chanfaidís [ga] การออกเสียง : chanfaidís 0 โหวต
25/05/2017 chanainn [ga] การออกเสียง : chanainn 0 โหวต
25/05/2017 chanfaimis [ga] การออกเสียง : chanfaimis 0 โหวต
25/05/2017 chantá [ga] การออกเสียง : chantá 0 โหวต
25/05/2017 chanfadh [ga] การออกเสียง : chanfadh 0 โหวต
25/05/2017 chanaidís [ga] การออกเสียง : chanaidís 0 โหวต
25/05/2017 chanfá [ga] การออกเสียง : chanfá 0 โหวต