สมาชิก:

Siobhan7

บรรณาธิการ Forvo

ติดตามการออกเสียงของ Siobhan7

ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟังเสียง รายการโหวต
11/02/2018 mbreitheamh [ga] การออกเสียง : mbreitheamh 0 โหวต
11/02/2018 meantán [ga] การออกเสียง : meantán 0 โหวต
11/02/2018 theastódh [ga] การออกเสียง : theastódh 0 โหวต
31/07/2017 tógfaimid [ga] การออกเสียง : tógfaimid 0 โหวต
21/07/2017 pillín [ga] การออกเสียง : pillín 0 โหวต
06/06/2017 surfáil [ga] การออกเสียง : surfáil 0 โหวต
06/06/2017 gob [ga] การออกเสียง : gob 0 โหวต
06/06/2017 Bhí sé ag cur báistí amuigh [ga] การออกเสียง : Bhí sé ag cur báistí amuigh -1 โหวต
06/06/2017 peirspictíocht [ga] การออกเสียง : peirspictíocht 0 โหวต
06/06/2017 crochta [ga] การออกเสียง : crochta 0 โหวต
06/06/2017 sconsa [ga] การออกเสียง : sconsa 0 โหวต
06/06/2017 m'íoslódáil [ga] การออกเสียง : m'íoslódáil 0 โหวต
06/06/2017 An Baile Gallda [ga] การออกเสียง : An Baile Gallda 0 โหวต
06/06/2017 ocrach [ga] การออกเสียง : ocrach 0 โหวต
06/06/2017 airím uaim thú [ga] การออกเสียง : airím uaim thú 0 โหวต
06/06/2017 níos gile [ga] การออกเสียง : níos gile 0 โหวต
06/06/2017 cén uair [ga] การออกเสียง : cén uair 0 โหวต
06/06/2017 cumhachtach [ga] การออกเสียง : cumhachtach 0 โหวต
06/06/2017 Mac Gabhann [ga] การออกเสียง : Mac Gabhann 0 โหวต
06/06/2017 millteanach [ga] การออกเสียง : millteanach 0 โหวต
06/06/2017 baineann [ga] การออกเสียง : baineann 0 โหวต
06/06/2017 drochaimsire [ga] การออกเสียง : drochaimsire 0 โหวต
06/06/2017 níos fuaire [ga] การออกเสียง : níos fuaire 0 โหวต
06/06/2017 pancóg [ga] การออกเสียง : pancóg 0 โหวต
06/06/2017 go dtí seo [ga] การออกเสียง : go dtí seo 0 โหวต
25/05/2017 bhféadfainn [ga] การออกเสียง : bhféadfainn 0 โหวต
25/05/2017 Reics [ga] การออกเสียง : Reics 0 โหวต
24/05/2017 dhúnann [ga] การออกเสียง : dhúnann 0 โหวต
24/05/2017 chomhnascadh [ga] การออกเสียง : chomhnascadh 0 โหวต
24/05/2017 réamhfhoclacha [ga] การออกเสียง : réamhfhoclacha 0 โหวต