สมาชิก:

Siobhan7

บรรณาธิการ Forvo

ติดตามการออกเสียงของ Siobhan7

ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟังเสียง รายการโหวต
11/01/2016 ligint [ga] การออกเสียง : ligint 0 โหวต
11/01/2016 dhifriúil [ga] การออกเสียง : dhifriúil 0 โหวต
11/01/2016 úsáidim [ga] การออกเสียง : úsáidim 0 โหวต
11/01/2016 chostasach [ga] การออกเสียง : chostasach 0 โหวต
11/01/2016 áisiúil [ga] การออกเสียง : áisiúil 0 โหวต
11/01/2016 tiomáineann [ga] การออกเสียง : tiomáineann 0 โหวต
11/01/2016 sábhálaim [ga] การออกเสียง : sábhálaim 0 โหวต
11/01/2016 ghabhfaidh [ga] การออกเสียง : ghabhfaidh 0 โหวต
11/01/2016 amlíne [ga] การออกเสียง : amlíne 0 โหวต
11/01/2016 ró-dhéanach [ga] การออกเสียง : ró-dhéanach 0 โหวต
11/01/2016 nuashonraigh [ga] การออกเสียง : nuashonraigh 0 โหวต
11/01/2016 uathadh [ga] การออกเสียง : uathadh 0 โหวต
11/01/2016 figiúirí [ga] การออกเสียง : figiúirí 0 โหวต
11/01/2016 A Dhaideo [ga] การออกเสียง : A Dhaideo 0 โหวต
11/01/2016 deisithe [ga] การออกเสียง : deisithe 0 โหวต
11/01/2016 taibhsí [ga] การออกเสียง : taibhsí 0 โหวต
11/01/2016 bachlóg [ga] การออกเสียง : bachlóg 0 โหวต
11/01/2016 a chailltear [ga] การออกเสียง : a chailltear 0 โหวต
11/01/2016 chaillte [ga] การออกเสียง : chaillte 0 โหวต
11/01/2016 faol [ga] การออกเสียง : faol 0 โหวต
11/01/2016 hiriseoirí [ga] การออกเสียง : hiriseoirí 0 โหวต
11/01/2016 meannán [ga] การออกเสียง : meannán 0 โหวต
11/01/2016 foscadh [ga] การออกเสียง : foscadh 0 โหวต
11/01/2016 eachtrannach [ga] การออกเสียง : eachtrannach 0 โหวต
09/10/2015 gealach [ga] การออกเสียง : gealach 0 โหวต
09/10/2015 triaileann [ga] การออกเสียง : triaileann 0 โหวต
09/10/2015 riasc [ga] การออกเสียง : riasc 0 โหวต
09/10/2015 fhaill [ga] การออกเสียง : fhaill 0 โหวต
09/10/2015 fógraítear [ga] การออกเสียง : fógraítear 0 โหวต
09/10/2015 nífidh [ga] การออกเสียง : nífidh 0 โหวต