สมาชิก:

Siobhan7

บรรณาธิการ Forvo

ติดตามการออกเสียงของ Siobhan7

ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ วลี ฟังเสียง รายการโหวต
11/02/2018 Ní féidir a chraiceann is a luach a bheith agat [ga] การออกเสียง : Ní féidir a chraiceann is a luach a bheith agat -1 โหวต
11/02/2018 Anois ar theacht an tsamhraidh [ga] การออกเสียง : Anois ar theacht an tsamhraidh -1 โหวต
11/02/2018 sí bheag, sí mhór [ga] การออกเสียง : sí bheag, sí mhór -1 โหวต
11/02/2018 Tá sé go deas bualadh leat [ga] การออกเสียง : Tá sé go deas bualadh leat -1 โหวต
06/06/2017 Bhí sé ag cur báistí amuigh [ga] การออกเสียง : Bhí sé ag cur báistí amuigh -1 โหวต
20/05/2017 is fiú duit é [ga] การออกเสียง : is fiú duit é -1 โหวต
20/05/2017 ag triall ar Éirinn [ga] การออกเสียง : ag triall ar Éirinn 0 โหวต
20/05/2017 Ní leithne an t-aer ná an timpiste [ga] การออกเสียง : Ní leithne an t-aer ná an timpiste 0 โหวต
20/05/2017 Rachadh sé trí chró snáthaide [ga] การออกเสียง : Rachadh sé trí chró snáthaide 0 โหวต
20/05/2017 Léim ón tine chun na gríosaí [ga] การออกเสียง : Léim ón tine chun na gríosaí 0 โหวต
20/05/2017 dán de dhánta an tsaoil [ga] การออกเสียง : dán de dhánta an tsaoil 0 โหวต
20/05/2017 Cén t-ainm atá ort ? [ga] การออกเสียง : Cén t-ainm atá ort ? 0 โหวต
20/05/2017 cur i láthair ar Éirinn [ga] การออกเสียง : cur i láthair ar Éirinn 0 โหวต
20/05/2017 Níl a fhios agam cé tú féin. [ga] การออกเสียง : Níl a fhios agam cé tú féin. 0 โหวต
05/04/2017 óró sé do bheatha abhaile [ga] การออกเสียง : óró sé do bheatha abhaile 0 โหวต
05/04/2017 Sea tá mé. Tá mé an-chliste [ga] การออกเสียง : Sea tá mé. Tá mé an-chliste 0 โหวต
30/12/2016 Ní hé mo mhúinteoir é. [ga] การออกเสียง : Ní hé mo mhúinteoir é. 0 โหวต
29/12/2016 is fiú ór na cruinne é [ga] การออกเสียง : is fiú ór na cruinne é 0 โหวต
22/09/2016 táimid ar an mbealach go... [ga] การออกเสียง : táimid ar an mbealach go... 0 โหวต
22/09/2016 ’Sé do bheatha [ga] การออกเสียง : ’Sé do bheatha 0 โหวต
22/09/2016 Oíche mhaith [ga] การออกเสียง : Oíche mhaith 0 โหวต
22/09/2016 Níl a fhios agam [ga] การออกเสียง : Níl a fhios agam -1 โหวต
22/09/2016 An bhfuil Béarla agat? [ga] การออกเสียง : An bhfuil Béarla agat? -1 โหวต
11/01/2016 Tá na hiriseoirí ann. [ga] การออกเสียง : Tá na hiriseoirí ann. -1 โหวต
11/01/2016 Téimis ar foscadh. [ga] การออกเสียง : Téimis ar foscadh. -1 โหวต
11/01/2016 Is eachtrannach é an duine ó thar lear. [ga] การออกเสียง : Is eachtrannach é an duine ó thar lear. -1 โหวต