ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ การออกเสียง ข้อมูล
13/07/2016 andrá [is] รอการออกเสียง รอการออกเสียง
13/07/2016 framleiðslukostnaður [is] รอการออกเสียง รอการออกเสียง
13/07/2016 endurmeta [is] รอการออกเสียง รอการออกเสียง
13/07/2016 alkunnur [is] รอการออกเสียง รอการออกเสียง
13/07/2016 atvinnusköpun [is] รอการออกเสียง รอการออกเสียง
13/07/2016 uppfullur [is] รอการออกเสียง รอการออกเสียง
13/07/2016 grunnskólabekkur [is] รอการออกเสียง รอการออกเสียง
13/07/2016 afurðastöð [is] รอการออกเสียง รอการออกเสียง
13/07/2016 prýðilega [is] รอการออกเสียง รอการออกเสียง
13/07/2016 friðsamlegur [is] รอการออกเสียง รอการออกเสียง
13/07/2016 kjöri [is] รอการออกเสียง รอการออกเสียง
13/07/2016 hróp [is] รอการออกเสียง รอการออกเสียง
13/07/2016 áhrifamaður [is] รอการออกเสียง รอการออกเสียง
13/07/2016 þingvellur [is] รอการออกเสียง รอการออกเสียง
13/07/2016 smávaxinn [is] รอการออกเสียง รอการออกเสียง
13/07/2016 lyfjanotkun [is] รอการออกเสียง รอการออกเสียง
13/07/2016 meðgönguvernd [is] รอการออกเสียง รอการออกเสียง
13/07/2016 klerki [is] รอการออกเสียง รอการออกเสียง
13/07/2016 alþekktur [is] รอการออกเสียง รอการออกเสียง
13/07/2016 fóðri [is] รอการออกเสียง รอการออกเสียง
13/07/2016 verðhækkun [is] รอการออกเสียง รอการออกเสียง
13/07/2016 teljandi [is] รอการออกเสียง รอการออกเสียง
13/07/2016 spes [is] การออกเสียง : spes โดย wertxi
13/07/2016 vöruflutningur [is] รอการออกเสียง รอการออกเสียง
13/07/2016 annáll [is] รอการออกเสียง รอการออกเสียง
13/07/2016 saknæmur [is] รอการออกเสียง รอการออกเสียง
13/07/2016 vébandi [is] รอการออกเสียง รอการออกเสียง
13/07/2016 lífshættulegur [is] รอการออกเสียง รอการออกเสียง
13/07/2016 mur [is] รอการออกเสียง รอการออกเสียง
13/07/2016 landbúnaðarstefna [is] รอการออกเสียง รอการออกเสียง