ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟัง รายการโหวต
11/07/2011 quincho [es] quincho การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
11/07/2011 Tomás Luis de Victoria [es] Tomás Luis de Victoria การออกเสียง 0คะแนนโหวต
11/07/2011 Hernán [es] Hernán การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
04/11/2010 Marcela [es] Marcela การออกเสียง 0คะแนนโหวต
04/11/2010 Silvina [es] Silvina การออกเสียง 2คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
04/11/2010 malicioso [es] malicioso การออกเสียง 1คะแนนโหวต
04/11/2010 oscuro [es] oscuro การออกเสียง 0คะแนนโหวต
04/11/2010 pescado [es] pescado การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
04/11/2010 pesca [es] pesca การออกเสียง 0คะแนนโหวต
04/11/2010 mosca [es] mosca การออกเสียง 1คะแนนโหวต
04/11/2010 Ostra [es] Ostra การออกเสียง 0คะแนนโหวต
04/11/2010 llama [es] llama การออกเสียง -1คะแนนโหวต
04/11/2010 minusválido [es] minusválido การออกเสียง -1คะแนนโหวต
04/11/2010 Enrique Larreta [es] Enrique Larreta การออกเสียง 0คะแนนโหวต
03/11/2010 familia [es] familia การออกเสียง 3คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
03/11/2010 Irene [es] Irene การออกเสียง 0คะแนนโหวต
03/11/2010 frenético [es] frenético การออกเสียง 0คะแนนโหวต
03/11/2010 morocho [es] morocho การออกเสียง 0คะแนนโหวต
03/11/2010 idiota [es] idiota การออกเสียง 0คะแนนโหวต
03/11/2010 empolvarse [es] empolvarse การออกเสียง 0คะแนนโหวต
02/11/2010 catacumbas [es] catacumbas การออกเสียง 0คะแนนโหวต
02/11/2010 enderezador [es] enderezador การออกเสียง 0คะแนนโหวต
02/11/2010 atrevida [es] atrevida การออกเสียง 0คะแนนโหวต
06/01/2009 coordinar [es] coordinar การออกเสียง 0คะแนนโหวต
06/01/2009 aparatos [es] aparatos การออกเสียง 0คะแนนโหวต
06/01/2009 celulares [es] celulares การออกเสียง 0คะแนนโหวต
05/01/2009 dijo [es] dijo การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
05/01/2009 ocasionar [es] ocasionar การออกเสียง 0คะแนนโหวต
05/01/2009 proyecciones [es] proyecciones การออกเสียง 0คะแนนโหวต
05/01/2009 automáticamente [es] automáticamente การออกเสียง 0คะแนนโหวต