ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟังเสียง รายการโหวต
11/07/2011 quincho [es] การออกเสียงคำว่า quincho คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
11/07/2011 Tomás Luis de Victoria [es] การออกเสียงคำว่า Tomás Luis de Victoria คะแนนโหวต 0 คะแนน
11/07/2011 Hernán [es] การออกเสียงคำว่า Hernán คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
04/11/2010 Marcela [es] การออกเสียงคำว่า Marcela คะแนนโหวต 0 คะแนน
04/11/2010 Silvina [es] การออกเสียงคำว่า Silvina คะแนนโหวต 2 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
04/11/2010 malicioso [es] การออกเสียงคำว่า malicioso คะแนนโหวต 1 คะแนน
04/11/2010 oscuro [es] การออกเสียงคำว่า oscuro คะแนนโหวต 0 คะแนน
04/11/2010 pescado [es] การออกเสียงคำว่า pescado คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
04/11/2010 pesca [es] การออกเสียงคำว่า pesca คะแนนโหวต 0 คะแนน
04/11/2010 mosca [es] การออกเสียงคำว่า mosca คะแนนโหวต 1 คะแนน
04/11/2010 Ostra [es] การออกเสียงคำว่า Ostra คะแนนโหวต 0 คะแนน
04/11/2010 llama [es] การออกเสียงคำว่า llama คะแนนโหวต -1 คะแนน
04/11/2010 minusválido [es] การออกเสียงคำว่า minusválido คะแนนโหวต -1 คะแนน
04/11/2010 Enrique Larreta [es] การออกเสียงคำว่า Enrique Larreta คะแนนโหวต 0 คะแนน
03/11/2010 familia [es] การออกเสียงคำว่า familia คะแนนโหวต 3 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
03/11/2010 Irene [es] การออกเสียงคำว่า Irene คะแนนโหวต 0 คะแนน
03/11/2010 frenético [es] การออกเสียงคำว่า frenético คะแนนโหวต 0 คะแนน
03/11/2010 morocho [es] การออกเสียงคำว่า morocho คะแนนโหวต 0 คะแนน
03/11/2010 idiota [es] การออกเสียงคำว่า idiota คะแนนโหวต 0 คะแนน
03/11/2010 empolvarse [es] การออกเสียงคำว่า empolvarse คะแนนโหวต 0 คะแนน
02/11/2010 catacumbas [es] การออกเสียงคำว่า catacumbas คะแนนโหวต 0 คะแนน
02/11/2010 enderezador [es] การออกเสียงคำว่า enderezador คะแนนโหวต 0 คะแนน
02/11/2010 atrevida [es] การออกเสียงคำว่า atrevida คะแนนโหวต 0 คะแนน
06/01/2009 coordinar [es] การออกเสียงคำว่า coordinar คะแนนโหวต 0 คะแนน
06/01/2009 aparatos [es] การออกเสียงคำว่า aparatos คะแนนโหวต 0 คะแนน
06/01/2009 celulares [es] การออกเสียงคำว่า celulares คะแนนโหวต 0 คะแนน
05/01/2009 dijo [es] การออกเสียงคำว่า dijo คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
05/01/2009 ocasionar [es] การออกเสียงคำว่า ocasionar คะแนนโหวต 0 คะแนน
05/01/2009 proyecciones [es] การออกเสียงคำว่า proyecciones คะแนนโหวต 0 คะแนน
05/01/2009 automáticamente [es] การออกเสียงคำว่า automáticamente คะแนนโหวต 0 คะแนน