ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟัง รายการโหวต
14/05/2009 SGML [en] SGML การออกเสียง 0คะแนนโหวต
14/05/2009 Schick [en] Schick การออกเสียง 2คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
14/05/2009 misdescriptive [en] misdescriptive การออกเสียง 0คะแนนโหวต
14/05/2009 dialects [en] dialects การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
07/05/2009 Wyclef [en] Wyclef การออกเสียง 0คะแนนโหวต
29/04/2009 Cubase [en] Cubase การออกเสียง 2คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
03/04/2009 best man [en] best man การออกเสียง 0คะแนนโหวต
03/04/2009 cigarette card [en] cigarette card การออกเสียง 0คะแนนโหวต
03/04/2009 bus shelter [en] bus shelter การออกเสียง 0คะแนนโหวต
03/04/2009 bath salts [en] bath salts การออกเสียง -1คะแนนโหวต
01/04/2009 inactive [en] inactive การออกเสียง 0คะแนนโหวต
28/03/2009 Betelgeuze [cs] Betelgeuze การออกเสียง 0คะแนนโหวต
28/03/2009 lowbrow [en] lowbrow การออกเสียง 0คะแนนโหวต
28/03/2009 Mark Ryden [en] Mark Ryden การออกเสียง 0คะแนนโหวต
28/03/2009 Lennox Berkeley [en] Lennox Berkeley การออกเสียง 0คะแนนโหวต
21/03/2009 Saul Kripke [en] Saul Kripke การออกเสียง 0คะแนนโหวต
18/03/2009 Arnold Toynbee [en] Arnold Toynbee การออกเสียง 0คะแนนโหวต
18/03/2009 Nanooks [en] Nanooks การออกเสียง 0คะแนนโหวต
18/03/2009 Jacob Burckhardt [en] Jacob Burckhardt การออกเสียง 0คะแนนโหวต
18/03/2009 befriend [en] befriend การออกเสียง 0คะแนนโหวต
18/03/2009 redundant [en] redundant การออกเสียง 0คะแนนโหวต
18/03/2009 spell out [en] spell out การออกเสียง 0คะแนนโหวต
18/03/2009 dunce cap [en] dunce cap การออกเสียง 0คะแนนโหวต
18/03/2009 pastor [en] pastor การออกเสียง 2คะแนนโหวต
18/03/2009 freebie [en] freebie การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
17/03/2009 elucidatory [en] elucidatory การออกเสียง 0คะแนนโหวต
17/03/2009 stinky [en] stinky การออกเสียง 0คะแนนโหวต
17/03/2009 stationary [en] stationary การออกเสียง 1คะแนนโหวต
17/03/2009 creativity [en] creativity การออกเสียง 0คะแนนโหวต
16/03/2009 scapegoat [en] scapegoat การออกเสียง 0คะแนนโหวต