ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟังเสียง รายการโหวต
14/05/2009 SGML [en] การออกเสียงคำว่า SGML คะแนนโหวต 0 คะแนน
14/05/2009 Schick [en] การออกเสียงคำว่า Schick คะแนนโหวต 2 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
14/05/2009 misdescriptive [en] การออกเสียงคำว่า misdescriptive คะแนนโหวต 0 คะแนน
14/05/2009 dialects [en] การออกเสียงคำว่า dialects คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
07/05/2009 Wyclef [en] การออกเสียงคำว่า Wyclef คะแนนโหวต 0 คะแนน
29/04/2009 Cubase [en] การออกเสียงคำว่า Cubase คะแนนโหวต 2 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
03/04/2009 best man [en] การออกเสียงคำว่า best man คะแนนโหวต 0 คะแนน
03/04/2009 cigarette card [en] การออกเสียงคำว่า cigarette card คะแนนโหวต 0 คะแนน
03/04/2009 bus shelter [en] การออกเสียงคำว่า bus shelter คะแนนโหวต 0 คะแนน
03/04/2009 bath salts [en] การออกเสียงคำว่า bath salts คะแนนโหวต -1 คะแนน
01/04/2009 inactive [en] การออกเสียงคำว่า inactive คะแนนโหวต 0 คะแนน
28/03/2009 Betelgeuze [cs] การออกเสียงคำว่า Betelgeuze คะแนนโหวต 0 คะแนน
28/03/2009 lowbrow [en] การออกเสียงคำว่า lowbrow คะแนนโหวต 0 คะแนน
28/03/2009 Mark Ryden [en] การออกเสียงคำว่า Mark Ryden คะแนนโหวต 0 คะแนน
28/03/2009 Lennox Berkeley [en] การออกเสียงคำว่า Lennox Berkeley คะแนนโหวต 0 คะแนน
21/03/2009 Saul Kripke [en] การออกเสียงคำว่า Saul Kripke คะแนนโหวต 0 คะแนน
18/03/2009 Arnold Toynbee [en] การออกเสียงคำว่า Arnold Toynbee คะแนนโหวต 0 คะแนน
18/03/2009 Nanooks [en] การออกเสียงคำว่า Nanooks คะแนนโหวต 0 คะแนน
18/03/2009 Jacob Burckhardt [en] การออกเสียงคำว่า Jacob Burckhardt คะแนนโหวต 0 คะแนน
18/03/2009 befriend [en] การออกเสียงคำว่า befriend คะแนนโหวต 0 คะแนน
18/03/2009 redundant [en] การออกเสียงคำว่า redundant คะแนนโหวต 0 คะแนน
18/03/2009 spell out [en] การออกเสียงคำว่า spell out คะแนนโหวต 0 คะแนน
18/03/2009 dunce cap [en] การออกเสียงคำว่า dunce cap คะแนนโหวต 0 คะแนน
18/03/2009 pastor [en] การออกเสียงคำว่า pastor คะแนนโหวต 2 คะแนน
18/03/2009 freebie [en] การออกเสียงคำว่า freebie คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
17/03/2009 elucidatory [en] การออกเสียงคำว่า elucidatory คะแนนโหวต 0 คะแนน
17/03/2009 stinky [en] การออกเสียงคำว่า stinky คะแนนโหวต 0 คะแนน
17/03/2009 stationary [en] การออกเสียงคำว่า stationary คะแนนโหวต 1 คะแนน
17/03/2009 creativity [en] การออกเสียงคำว่า creativity คะแนนโหวต 1 คะแนน
16/03/2009 scapegoat [en] การออกเสียงคำว่า scapegoat คะแนนโหวต 0 คะแนน