ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟัง รายการโหวต
18/01/2012 da [sco] da การออกเสียง 0คะแนนโหวต
18/01/2012 maw [sco] maw การออกเสียง 0คะแนนโหวต
18/01/2012 Borrheid [sco] Borrheid การออกเสียง 0คะแนนโหวต
18/01/2012 Gie's a haun [sco] Gie's a haun การออกเสียง 0คะแนนโหวต
18/01/2012 Naw yer no [sco] Naw yer no การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
18/01/2012 awa wae ye [sco] awa wae ye การออกเสียง 0คะแนนโหวต
18/01/2012 Bauchle [sco] Bauchle การออกเสียง 0คะแนนโหวต
18/01/2012 dreich [sco] dreich การออกเสียง 1คะแนนโหวต
18/01/2012 Haufwit [sco] Haufwit การออกเสียง 0คะแนนโหวต
18/01/2012 gonnae [sco] gonnae การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
18/01/2012 pelter [sco] pelter การออกเสียง 0คะแนนโหวต
18/01/2012 fannybaws [sco] fannybaws การออกเสียง 0คะแนนโหวต
18/01/2012 boak [sco] boak การออกเสียง 0คะแนนโหวต
18/01/2012 Glesga [sco] Glesga การออกเสียง 0คะแนนโหวต
18/01/2012 The deuk ett the bit breid [sco] The deuk ett the bit breid การออกเสียง 0คะแนนโหวต
18/01/2012 Cameronbrige [sco] Cameronbrige การออกเสียง 0คะแนนโหวต
18/01/2012 Saunt Andras [sco] Saunt Andras การออกเสียง 0คะแนนโหวต
18/01/2012 Scotlan [sco] Scotlan การออกเสียง 0คะแนนโหวต
18/01/2012 Stirlin [sco] Stirlin การออกเสียง 0คะแนนโหวต
18/01/2012 Hielans [sco] Hielans การออกเสียง 0คะแนนโหวต
18/01/2012 Cruachan [sco] Cruachan การออกเสียง 0คะแนนโหวต
18/01/2012 Kirkcoubrie [sco] Kirkcoubrie การออกเสียง 0คะแนนโหวต
18/01/2012 sassenach [sco] sassenach การออกเสียง 1คะแนนโหวต
18/01/2012 paisley [en] paisley การออกเสียง 0คะแนนโหวต
18/01/2012 Kirkcaudy [sco] Kirkcaudy การออกเสียง 0คะแนนโหวต
18/01/2012 lahproaig [sco] lahproaig การออกเสียง 0คะแนนโหวต