ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟังเสียง รายการโหวต
18/01/2012 da [sco] การออกเสียงคำว่า da คะแนนโหวต 0 คะแนน
18/01/2012 maw [sco] การออกเสียงคำว่า maw คะแนนโหวต 0 คะแนน
18/01/2012 Borrheid [sco] การออกเสียงคำว่า Borrheid คะแนนโหวต 0 คะแนน
18/01/2012 Gie's a haun [sco] การออกเสียงคำว่า Gie's a haun คะแนนโหวต 0 คะแนน
18/01/2012 Naw yer no [sco] การออกเสียงคำว่า Naw yer no คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
18/01/2012 awa wae ye [sco] การออกเสียงคำว่า awa wae ye คะแนนโหวต 0 คะแนน
18/01/2012 Bauchle [sco] การออกเสียงคำว่า Bauchle คะแนนโหวต 0 คะแนน
18/01/2012 dreich [sco] การออกเสียงคำว่า dreich คะแนนโหวต 1 คะแนน
18/01/2012 Haufwit [sco] การออกเสียงคำว่า Haufwit คะแนนโหวต 0 คะแนน
18/01/2012 gonnae [sco] การออกเสียงคำว่า gonnae คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
18/01/2012 pelter [sco] การออกเสียงคำว่า pelter คะแนนโหวต 0 คะแนน
18/01/2012 fannybaws [sco] การออกเสียงคำว่า fannybaws คะแนนโหวต 0 คะแนน
18/01/2012 boak [sco] การออกเสียงคำว่า boak คะแนนโหวต 0 คะแนน
18/01/2012 Glesga [sco] การออกเสียงคำว่า Glesga คะแนนโหวต 0 คะแนน
18/01/2012 The deuk ett the bit breid [sco] การออกเสียงคำว่า The deuk ett the bit breid คะแนนโหวต 0 คะแนน
18/01/2012 Cameronbrige [sco] การออกเสียงคำว่า Cameronbrige คะแนนโหวต 0 คะแนน
18/01/2012 Saunt Andras [sco] การออกเสียงคำว่า Saunt Andras คะแนนโหวต 0 คะแนน
18/01/2012 Scotlan [sco] การออกเสียงคำว่า Scotlan คะแนนโหวต 0 คะแนน
18/01/2012 Stirlin [sco] การออกเสียงคำว่า Stirlin คะแนนโหวต 0 คะแนน
18/01/2012 Hielans [sco] การออกเสียงคำว่า Hielans คะแนนโหวต 0 คะแนน
18/01/2012 Cruachan [sco] การออกเสียงคำว่า Cruachan คะแนนโหวต 0 คะแนน
18/01/2012 Kirkcoubrie [sco] การออกเสียงคำว่า Kirkcoubrie คะแนนโหวต 0 คะแนน
18/01/2012 sassenach [sco] การออกเสียงคำว่า sassenach คะแนนโหวต 1 คะแนน
18/01/2012 paisley [en] การออกเสียงคำว่า paisley คะแนนโหวต 0 คะแนน
18/01/2012 Kirkcaudy [sco] การออกเสียงคำว่า Kirkcaudy คะแนนโหวต 0 คะแนน
18/01/2012 lahproaig [sco] การออกเสียงคำว่า lahproaig คะแนนโหวต 0 คะแนน