ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟังเสียง รายการโหวต
21/01/2012 Soddin [sco] การออกเสียงคำว่า Soddin คะแนนโหวต 0 คะแนน
21/01/2012 ile [sco] การออกเสียงคำว่า ile คะแนนโหวต 0 คะแนน
20/01/2012 Haud yer weesht [sco] การออกเสียงคำว่า Haud yer weesht คะแนนโหวต 0 คะแนน
20/01/2012 fermer [sco] การออกเสียงคำว่า fermer คะแนนโหวต 0 คะแนน
20/01/2012 Mingin [sco] การออกเสียงคำว่า Mingin คะแนนโหวต 0 คะแนน
20/01/2012 Swally [sco] การออกเสียงคำว่า Swally คะแนนโหวต 0 คะแนน
19/01/2012 Stranrawer [sco] การออกเสียงคำว่า Stranrawer คะแนนโหวต 0 คะแนน
19/01/2012 Cloon [sco] การออกเสียงคำว่า Cloon คะแนนโหวต 0 คะแนน
19/01/2012 Evern [sco] การออกเสียงคำว่า Evern คะแนนโหวต 0 คะแนน
18/01/2012 Glaekit [sco] การออกเสียงคำว่า Glaekit คะแนนโหวต 0 คะแนน
18/01/2012 aboot [sco] การออกเสียงคำว่า aboot คะแนนโหวต 0 คะแนน
18/01/2012 roon [sco] การออกเสียงคำว่า roon คะแนนโหวต 0 คะแนน
18/01/2012 doon [sco] การออกเสียงคำว่า doon คะแนนโหวต 0 คะแนน
18/01/2012 Kelsae [sco] การออกเสียงคำว่า Kelsae คะแนนโหวต 0 คะแนน
18/01/2012 mither [sco] การออกเสียงคำว่า mither คะแนนโหวต 0 คะแนน
18/01/2012 faither [sco] การออกเสียงคำว่า faither คะแนนโหวต 0 คะแนน
18/01/2012 Saint Mirren [sco] การออกเสียงคำว่า Saint Mirren คะแนนโหวต 0 คะแนน
18/01/2012 Whit dae ye hink [sco] การออกเสียงคำว่า Whit dae ye hink คะแนนโหวต 0 คะแนน
18/01/2012 Nae [sco] การออกเสียงคำว่า Nae คะแนนโหวต 0 คะแนน
18/01/2012 Dinnae fash yersel [sco] การออกเสียงคำว่า Dinnae fash yersel คะแนนโหวต 0 คะแนน
18/01/2012 A dinnae ken [sco] การออกเสียงคำว่า A dinnae ken คะแนนโหวต 0 คะแนน
18/01/2012 Scots [sco] การออกเสียงคำว่า Scots คะแนนโหวต 0 คะแนน
18/01/2012 wha [sco] การออกเสียงคำว่า wha คะแนนโหวต 0 คะแนน
18/01/2012 hae [sco] การออกเสียงคำว่า hae คะแนนโหวต 0 คะแนน
18/01/2012 wean [sco] การออกเสียงคำว่า wean คะแนนโหวต 0 คะแนน
18/01/2012 mucker [sco] การออกเสียงคำว่า mucker คะแนนโหวต 0 คะแนน
18/01/2012 Awrite [sco] การออกเสียงคำว่า Awrite คะแนนโหวต 0 คะแนน
18/01/2012 whit [sco] การออกเสียงคำว่า whit คะแนนโหวต 0 คะแนน
18/01/2012 Aye [en] การออกเสียงคำว่า Aye คะแนนโหวต 1 คะแนน
18/01/2012 naw [sco] การออกเสียงคำว่า naw คะแนนโหวต 0 คะแนน