ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟัง รายการโหวต
21/01/2012 Soddin [sco] Soddin การออกเสียง 0คะแนนโหวต
21/01/2012 ile [sco] ile การออกเสียง 0คะแนนโหวต
20/01/2012 Haud yer weesht [sco] Haud yer weesht การออกเสียง 0คะแนนโหวต
20/01/2012 fermer [sco] fermer การออกเสียง 0คะแนนโหวต
20/01/2012 Mingin [sco] Mingin การออกเสียง 0คะแนนโหวต
20/01/2012 Swally [sco] Swally การออกเสียง 0คะแนนโหวต
19/01/2012 Stranrawer [sco] Stranrawer การออกเสียง 0คะแนนโหวต
19/01/2012 Cloon [sco] Cloon การออกเสียง 0คะแนนโหวต
19/01/2012 Evern [sco] Evern การออกเสียง 0คะแนนโหวต
18/01/2012 Glaekit [sco] Glaekit การออกเสียง 0คะแนนโหวต
18/01/2012 aboot [sco] aboot การออกเสียง 0คะแนนโหวต
18/01/2012 roon [sco] roon การออกเสียง 0คะแนนโหวต
18/01/2012 doon [sco] doon การออกเสียง 0คะแนนโหวต
18/01/2012 Kelsae [sco] Kelsae การออกเสียง 0คะแนนโหวต
18/01/2012 mither [sco] mither การออกเสียง 0คะแนนโหวต
18/01/2012 faither [sco] faither การออกเสียง 0คะแนนโหวต
18/01/2012 Saint Mirren [sco] Saint Mirren การออกเสียง 0คะแนนโหวต
18/01/2012 Whit dae ye hink [sco] Whit dae ye hink การออกเสียง 0คะแนนโหวต
18/01/2012 Nae [sco] Nae การออกเสียง 0คะแนนโหวต
18/01/2012 Dinnae fash yersel [sco] Dinnae fash yersel การออกเสียง 0คะแนนโหวต
18/01/2012 A dinnae ken [sco] A dinnae ken การออกเสียง 0คะแนนโหวต
18/01/2012 Scots [sco] Scots การออกเสียง 0คะแนนโหวต
18/01/2012 wha [sco] wha การออกเสียง 0คะแนนโหวต
18/01/2012 hae [sco] hae การออกเสียง 0คะแนนโหวต
18/01/2012 wean [sco] wean การออกเสียง 0คะแนนโหวต
18/01/2012 mucker [sco] mucker การออกเสียง 0คะแนนโหวต
18/01/2012 Awrite [sco] Awrite การออกเสียง 0คะแนนโหวต
18/01/2012 whit [sco] whit การออกเสียง 0คะแนนโหวต
18/01/2012 Aye [en] Aye การออกเสียง 1คะแนนโหวต
18/01/2012 naw [sco] naw การออกเสียง 0คะแนนโหวต