ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟัง รายการโหวต
07/01/2013 Soulman [en] Soulman การออกเสียง 0คะแนนโหวต
07/01/2013 Sadie [en] Sadie การออกเสียง 1คะแนนโหวต
07/01/2013 amber [en] amber การออกเสียง 0คะแนนโหวต
06/01/2013 Cromwell [en] Cromwell การออกเสียง 0คะแนนโหวต
10/12/2012 Tim [en] Tim การออกเสียง 1คะแนนโหวต
10/12/2012 Patrice Belmonte [en] Patrice Belmonte การออกเสียง 0คะแนนโหวต
10/12/2012 Ashleigh [en] Ashleigh การออกเสียง 0คะแนนโหวต
10/12/2012 hinder [en] hinder การออกเสียง 1คะแนนโหวต
10/12/2012 Hindi [en] Hindi การออกเสียง 0คะแนนโหวต
10/12/2012 cross-platform [en] cross-platform การออกเสียง 0คะแนนโหวต
10/12/2012 Jonathan [en] Jonathan การออกเสียง 0คะแนนโหวต
07/12/2012 hentai [en] hentai การออกเสียง 0คะแนนโหวต
07/12/2012 Stiofán [ga] Stiofán การออกเสียง 0คะแนนโหวต