ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟังเสียง รายการโหวต
07/01/2013 Soulman [en] การออกเสียงคำว่า Soulman คะแนนโหวต 0 คะแนน
07/01/2013 Sadie [en] การออกเสียงคำว่า Sadie คะแนนโหวต 1 คะแนน
07/01/2013 amber [en] การออกเสียงคำว่า amber คะแนนโหวต 0 คะแนน
06/01/2013 Cromwell [en] การออกเสียงคำว่า Cromwell คะแนนโหวต 0 คะแนน
10/12/2012 Tim [en] การออกเสียงคำว่า Tim คะแนนโหวต 1 คะแนน
10/12/2012 Patrice Belmonte [en] การออกเสียงคำว่า Patrice Belmonte คะแนนโหวต 0 คะแนน
10/12/2012 Ashleigh [en] การออกเสียงคำว่า Ashleigh คะแนนโหวต 0 คะแนน
10/12/2012 hinder [en] การออกเสียงคำว่า hinder คะแนนโหวต 1 คะแนน
10/12/2012 Hindi [en] การออกเสียงคำว่า Hindi คะแนนโหวต 0 คะแนน
10/12/2012 cross-platform [en] การออกเสียงคำว่า cross-platform คะแนนโหวต 0 คะแนน
10/12/2012 Jonathan [en] การออกเสียงคำว่า Jonathan คะแนนโหวต 0 คะแนน
07/12/2012 hentai [en] การออกเสียงคำว่า hentai คะแนนโหวต 0 คะแนน
07/12/2012 Stiofán [ga] การออกเสียงคำว่า Stiofán คะแนนโหวต 0 คะแนน