ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟังเสียง รายการโหวต
17/01/2012 formation [ia] การออกเสียงคำว่า formation คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
17/01/2012 avantagiose [ia] การออกเสียงคำว่า avantagiose คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
17/01/2012 philosophic [ia] การออกเสียงคำว่า philosophic คะแนนโหวต 0 คะแนน
17/01/2012 empirismo [ia] การออกเสียงคำว่า empirismo คะแนนโหวต 1 คะแนน
17/01/2012 positivismo [ia] การออกเสียงคำว่า positivismo คะแนนโหวต 0 คะแนน
17/01/2012 revivificar [ia] การออกเสียงคำว่า revivificar คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
17/01/2012 revitalisar [ia] การออกเสียงคำว่า revitalisar คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
25/12/2011 canto [ia] การออกเสียงคำว่า canto คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
25/12/2011 alteres [ia] การออกเสียงคำว่า alteres คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
25/12/2011 amusamento [ia] การออกเสียงคำว่า amusamento คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
25/12/2011 bellemente [ia] การออกเสียงคำว่า bellemente คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
25/12/2011 comenciantes [ia] การออกเสียงคำว่า comenciantes คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
25/12/2011 comenciava [ia] การออกเสียงคำว่า comenciava คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
25/12/2011 dura [ia] การออกเสียงคำว่า dura คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
25/12/2011 mappa [ia] การออกเสียงคำว่า mappa คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
25/12/2011 Islandese [ia] การออกเสียงคำว่า Islandese คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
25/12/2011 juvenes [ia] การออกเสียงคำว่า juvenes คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
25/12/2011 linguas [ia] การออกเสียงคำว่า linguas คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
25/12/2011 ex-presidente [ia] การออกเสียงคำว่า ex-presidente คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
25/12/2011 internato [ia] การออกเสียงคำว่า internato คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
25/12/2011 incoragiate [ia] การออกเสียงคำว่า incoragiate คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
25/12/2011 reager [ia] การออกเสียงคำว่า reager คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
25/12/2011 sitos [ia] การออกเสียงคำว่า sitos คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
25/12/2011 sole [ia] การออกเสียงคำว่า sole คะแนนโหวต 1 คะแนน
25/12/2011 trovabile [ia] การออกเสียงคำว่า trovabile คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
25/12/2011 precios [ia] การออกเสียงคำว่า precios คะแนนโหวต 1 คะแนน
25/12/2011 nativitate [ia] การออกเสียงคำว่า nativitate คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
25/12/2011 centrifugar [ia] การออกเสียงคำว่า centrifugar คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
25/12/2011 centrifugation [ia] การออกเสียงคำว่า centrifugation คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
21/12/2011 regulator [ia] การออกเสียงคำว่า regulator คะแนนโหวต 0 คะแนน