ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟังเสียง รายการโหวต
27/05/2009 wilgeroosje [nl] การออกเสียงคำว่า wilgeroosje คะแนนโหวต 0 คะแนน
27/05/2009 Antje [nl] การออกเสียงคำว่า Antje คะแนนโหวต 0 คะแนน
27/05/2009 bosrank [nl] การออกเสียงคำว่า bosrank คะแนนโหวต 0 คะแนน
27/05/2009 holwortel [nl] การออกเสียงคำว่า holwortel คะแนนโหวต 0 คะแนน
27/05/2009 guldenroede [nl] การออกเสียงคำว่า guldenroede คะแนนโหวต 0 คะแนน
27/05/2009 adelaarsvaren [nl] การออกเสียงคำว่า adelaarsvaren คะแนนโหวต 0 คะแนน
27/05/2009 vlier [nl] การออกเสียงคำว่า vlier คะแนนโหวต 0 คะแนน
27/05/2009 dalkruid [nl] การออกเสียงคำว่า dalkruid คะแนนโหวต 0 คะแนน
27/05/2009 leverbloempje [nl] การออกเสียงคำว่า leverbloempje คะแนนโหวต 0 คะแนน
27/05/2009 stinkend nieskruid [nl] การออกเสียงคำว่า stinkend nieskruid คะแนนโหวต 0 คะแนน
27/05/2009 pinksterbloem [nl] การออกเสียงคำว่า pinksterbloem คะแนนโหวต 0 คะแนน
27/05/2009 bosaardbei [nl] การออกเสียงคำว่า bosaardbei คะแนนโหวต 0 คะแนน
27/05/2009 wollige sneeuwbal [nl] การออกเสียงคำว่า wollige sneeuwbal คะแนนโหวต 0 คะแนน
27/05/2009 gewone bosbes [nl] การออกเสียงคำว่า gewone bosbes คะแนนโหวต 0 คะแนน
27/05/2009 lieve-vrouwe-bedstro [nl] การออกเสียงคำว่า lieve-vrouwe-bedstro คะแนนโหวต 0 คะแนน
27/05/2009 duizenguldenkruid [nl] การออกเสียงคำว่า duizenguldenkruid คะแนนโหวต 0 คะแนน
27/05/2009 koekoeksbloem [nl] การออกเสียงคำว่า koekoeksbloem คะแนนโหวต 0 คะแนน
27/05/2009 liggend walstro [nl] การออกเสียงคำว่า liggend walstro คะแนนโหวต 0 คะแนน
27/05/2009 gewone sleutelbloem [nl] การออกเสียงคำว่า gewone sleutelbloem คะแนนโหวต 0 คะแนน
27/05/2009 echt walstro [nl] การออกเสียงคำว่า echt walstro คะแนนโหวต 0 คะแนน
27/05/2009 speenkruid [nl] การออกเสียงคำว่า speenkruid คะแนนโหวต 0 คะแนน
27/05/2009 gelderse roos [nl] การออกเสียงคำว่า gelderse roos คะแนนโหวต 0 คะแนน
27/05/2009 lelietje-van-dalen [nl] การออกเสียงคำว่า lelietje-van-dalen คะแนนโหวต 0 คะแนน
27/05/2009 hazelaar [nl] การออกเสียงคำว่า hazelaar คะแนนโหวต 0 คะแนน
27/05/2009 lijsterbes [nl] การออกเสียงคำว่า lijsterbes คะแนนโหวต 0 คะแนน
27/05/2009 heksenkruid [nl] การออกเสียงคำว่า heksenkruid คะแนนโหวต 0 คะแนน
27/05/2009 rode klaver [nl] การออกเสียงคำว่า rode klaver คะแนนโหวต 0 คะแนน
27/05/2009 brem [nl] การออกเสียงคำว่า brem คะแนนโหวต 0 คะแนน
27/05/2009 Erica [nl] การออกเสียงคำว่า Erica คะแนนโหวต 1 คะแนน
27/05/2009 margriet [nl] การออกเสียงคำว่า margriet คะแนนโหวต 0 คะแนน