ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟังเสียง รายการโหวต
05/10/2013 station Hoofddorp [nl] การออกเสียง : station Hoofddorp 0 โหวต
11/08/2010 Dustley Mulder [nl] การออกเสียง : Dustley Mulder 0 โหวต
29/07/2010 beemdooievaarsbek [nl] การออกเสียง : beemdooievaarsbek 0 โหวต
29/07/2010 vers [nl] การออกเสียง : vers 1 โหวต
29/07/2010 rap [nl] การออกเสียง : rap 0 โหวต
19/04/2010 verwest [nl] การออกเสียง : verwest 0 โหวต
19/04/2010 opknappen [nl] การออกเสียง : opknappen 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
19/04/2010 grijnzen [nl] การออกเสียง : grijnzen 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
19/04/2010 huishoudelijk [nl] การออกเสียง : huishoudelijk 0 โหวต
19/04/2010 klussen [nl] การออกเสียง : klussen 0 โหวต
19/04/2010 knutselwerk [nl] การออกเสียง : knutselwerk 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
19/04/2010 humeur [nl] การออกเสียง : humeur 0 โหวต
19/04/2010 ikke [nl] การออกเสียง : ikke 0 โหวต
30/12/2009 Technologie [nl] การออกเสียง : Technologie 0 โหวต
30/12/2009 slingers [nl] การออกเสียง : slingers 0 โหวต
30/12/2009 piek [nl] การออกเสียง : piek 0 โหวต
30/12/2009 stal [nl] การออกเสียง : stal 0 โหวต
29/07/2009 Van der Graaf Generator [nl] การออกเสียง : Van der Graaf Generator 0 โหวต
27/07/2009 vertel [nl] การออกเสียง : vertel 1 โหวต
27/07/2009 dit [nl] การออกเสียง : dit 0 โหวต
27/07/2009 kak [nl] การออกเสียง : kak 0 โหวต
27/07/2009 goeiedag [nl] การออกเสียง : goeiedag 1 โหวต
28/05/2009 2000 [nl] การออกเสียง : 2000 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
28/05/2009 schipper [nl] การออกเสียง : schipper 0 โหวต
28/05/2009 theoloog [nl] การออกเสียง : theoloog 0 โหวต
28/05/2009 zangeres [nl] การออกเสียง : zangeres 0 โหวต
28/05/2009 rekenaar [nl] การออกเสียง : rekenaar 0 โหวต
28/05/2009 stuurman [nl] การออกเสียง : stuurman 0 โหวต
28/05/2009 ambtenaar [nl] การออกเสียง : ambtenaar 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
28/05/2009 baanveger [nl] การออกเสียง : baanveger 0 โหวต