ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟังเสียง รายการโหวต
05/10/2013 station Hoofddorp [nl] การออกเสียงคำว่า station Hoofddorp 0 โหวต
11/08/2010 Dustley Mulder [nl] การออกเสียงคำว่า Dustley Mulder 0 โหวต
29/07/2010 beemdooievaarsbek [nl] การออกเสียงคำว่า beemdooievaarsbek 0 โหวต
29/07/2010 vers [nl] การออกเสียงคำว่า vers 1 โหวต
29/07/2010 rap [nl] การออกเสียงคำว่า rap 0 โหวต
19/04/2010 verwest [nl] การออกเสียงคำว่า verwest 0 โหวต
19/04/2010 opknappen [nl] การออกเสียงคำว่า opknappen 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
19/04/2010 grijnzen [nl] การออกเสียงคำว่า grijnzen 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
19/04/2010 huishoudelijk [nl] การออกเสียงคำว่า huishoudelijk 0 โหวต
19/04/2010 klussen [nl] การออกเสียงคำว่า klussen 0 โหวต
19/04/2010 knutselwerk [nl] การออกเสียงคำว่า knutselwerk 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
19/04/2010 humeur [nl] การออกเสียงคำว่า humeur 0 โหวต
19/04/2010 ikke [nl] การออกเสียงคำว่า ikke 0 โหวต
30/12/2009 Technologie [nl] การออกเสียงคำว่า Technologie 0 โหวต
30/12/2009 slingers [nl] การออกเสียงคำว่า slingers 0 โหวต
30/12/2009 piek [nl] การออกเสียงคำว่า piek 0 โหวต
30/12/2009 stal [nl] การออกเสียงคำว่า stal 0 โหวต
29/07/2009 Van der Graaf Generator [nl] การออกเสียงคำว่า Van der Graaf Generator 0 โหวต
27/07/2009 vertel [nl] การออกเสียงคำว่า vertel 1 โหวต
27/07/2009 dit [nl] การออกเสียงคำว่า dit 0 โหวต
27/07/2009 kak [nl] การออกเสียงคำว่า kak 0 โหวต
27/07/2009 goeiedag [nl] การออกเสียงคำว่า goeiedag 1 โหวต
28/05/2009 2000 [nl] การออกเสียงคำว่า 2000 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
28/05/2009 schipper [nl] การออกเสียงคำว่า schipper 0 โหวต
28/05/2009 theoloog [nl] การออกเสียงคำว่า theoloog 0 โหวต
28/05/2009 zangeres [nl] การออกเสียงคำว่า zangeres 0 โหวต
28/05/2009 rekenaar [nl] การออกเสียงคำว่า rekenaar 0 โหวต
28/05/2009 stuurman [nl] การออกเสียงคำว่า stuurman 0 โหวต
28/05/2009 ambtenaar [nl] การออกเสียงคำว่า ambtenaar 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
28/05/2009 baanveger [nl] การออกเสียงคำว่า baanveger 0 โหวต