ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟัง รายการโหวต
05/10/2013 station Hoofddorp [nl] station Hoofddorp การออกเสียง 0คะแนนโหวต
11/08/2010 Dustley Mulder [nl] Dustley Mulder การออกเสียง 0คะแนนโหวต
29/07/2010 beemdooievaarsbek [nl] beemdooievaarsbek การออกเสียง 0คะแนนโหวต
29/07/2010 vers [nl] vers การออกเสียง 1คะแนนโหวต
29/07/2010 rap [nl] rap การออกเสียง 0คะแนนโหวต
19/04/2010 verwest [nl] verwest การออกเสียง 0คะแนนโหวต
19/04/2010 opknappen [nl] opknappen การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
19/04/2010 grijnzen [nl] grijnzen การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
19/04/2010 huishoudelijk [nl] huishoudelijk การออกเสียง 0คะแนนโหวต
19/04/2010 klussen [nl] klussen การออกเสียง 0คะแนนโหวต
19/04/2010 knutselwerk [nl] knutselwerk การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
19/04/2010 humeur [nl] humeur การออกเสียง 0คะแนนโหวต
19/04/2010 ikke [nl] ikke การออกเสียง 0คะแนนโหวต
30/12/2009 Technologie [nl] Technologie การออกเสียง 0คะแนนโหวต
30/12/2009 slingers [nl] slingers การออกเสียง 0คะแนนโหวต
30/12/2009 piek [nl] piek การออกเสียง 0คะแนนโหวต
30/12/2009 stal [nl] stal การออกเสียง 0คะแนนโหวต
29/07/2009 Van der Graaf Generator [nl] Van der Graaf Generator การออกเสียง 0คะแนนโหวต
27/07/2009 vertel [nl] vertel การออกเสียง 1คะแนนโหวต
27/07/2009 dit [nl] dit การออกเสียง 0คะแนนโหวต
27/07/2009 kak [nl] kak การออกเสียง 0คะแนนโหวต
27/07/2009 goeiedag [nl] goeiedag การออกเสียง 1คะแนนโหวต
28/05/2009 2000 [nl] 2000 การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
28/05/2009 schipper [nl] schipper การออกเสียง 0คะแนนโหวต
28/05/2009 theoloog [nl] theoloog การออกเสียง 0คะแนนโหวต
28/05/2009 zangeres [nl] zangeres การออกเสียง 0คะแนนโหวต
28/05/2009 rekenaar [nl] rekenaar การออกเสียง 0คะแนนโหวต
28/05/2009 stuurman [nl] stuurman การออกเสียง 0คะแนนโหวต
28/05/2009 ambtenaar [nl] ambtenaar การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
28/05/2009 baanveger [nl] baanveger การออกเสียง 0คะแนนโหวต