ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟังเสียง รายการโหวต
05/10/2013 station Hoofddorp [nl] การออกเสียงคำว่า station Hoofddorp คะแนนโหวต 0 คะแนน
11/08/2010 Dustley Mulder [nl] การออกเสียงคำว่า Dustley Mulder คะแนนโหวต 0 คะแนน
29/07/2010 beemdooievaarsbek [nl] การออกเสียงคำว่า beemdooievaarsbek คะแนนโหวต 0 คะแนน
29/07/2010 vers [nl] การออกเสียงคำว่า vers คะแนนโหวต 1 คะแนน
29/07/2010 rap [nl] การออกเสียงคำว่า rap คะแนนโหวต 0 คะแนน
19/04/2010 verwest [nl] การออกเสียงคำว่า verwest คะแนนโหวต 0 คะแนน
19/04/2010 opknappen [nl] การออกเสียงคำว่า opknappen คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
19/04/2010 grijnzen [nl] การออกเสียงคำว่า grijnzen คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
19/04/2010 huishoudelijk [nl] การออกเสียงคำว่า huishoudelijk คะแนนโหวต 0 คะแนน
19/04/2010 klussen [nl] การออกเสียงคำว่า klussen คะแนนโหวต 0 คะแนน
19/04/2010 knutselwerk [nl] การออกเสียงคำว่า knutselwerk คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
19/04/2010 humeur [nl] การออกเสียงคำว่า humeur คะแนนโหวต 0 คะแนน
19/04/2010 ikke [nl] การออกเสียงคำว่า ikke คะแนนโหวต 0 คะแนน
30/12/2009 Technologie [nl] การออกเสียงคำว่า Technologie คะแนนโหวต 0 คะแนน
30/12/2009 slingers [nl] การออกเสียงคำว่า slingers คะแนนโหวต 0 คะแนน
30/12/2009 piek [nl] การออกเสียงคำว่า piek คะแนนโหวต 0 คะแนน
30/12/2009 stal [nl] การออกเสียงคำว่า stal คะแนนโหวต 0 คะแนน
29/07/2009 Van der Graaf Generator [nl] การออกเสียงคำว่า Van der Graaf Generator คะแนนโหวต 0 คะแนน
27/07/2009 vertel [nl] การออกเสียงคำว่า vertel คะแนนโหวต 1 คะแนน
27/07/2009 dit [nl] การออกเสียงคำว่า dit คะแนนโหวต 0 คะแนน
27/07/2009 kak [nl] การออกเสียงคำว่า kak คะแนนโหวต 0 คะแนน
27/07/2009 goeiedag [nl] การออกเสียงคำว่า goeiedag คะแนนโหวต 1 คะแนน
28/05/2009 2000 [nl] การออกเสียงคำว่า 2000 คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
28/05/2009 schipper [nl] การออกเสียงคำว่า schipper คะแนนโหวต 0 คะแนน
28/05/2009 theoloog [nl] การออกเสียงคำว่า theoloog คะแนนโหวต 0 คะแนน
28/05/2009 zangeres [nl] การออกเสียงคำว่า zangeres คะแนนโหวต 0 คะแนน
28/05/2009 rekenaar [nl] การออกเสียงคำว่า rekenaar คะแนนโหวต 0 คะแนน
28/05/2009 stuurman [nl] การออกเสียงคำว่า stuurman คะแนนโหวต 0 คะแนน
28/05/2009 ambtenaar [nl] การออกเสียงคำว่า ambtenaar คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
28/05/2009 baanveger [nl] การออกเสียงคำว่า baanveger คะแนนโหวต 0 คะแนน