ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟังเสียง รายการโหวต
15/08/2012 Willamette [en] การออกเสียง : Willamette 1 โหวต
15/08/2012 Oregon [en] การออกเสียง : Oregon -1 โหวต
15/08/2012 shoulda [en] การออกเสียง : shoulda 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
15/08/2012 antidisestablishmentarianism [en] การออกเสียง : antidisestablishmentarianism 0 โหวต