ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟังเสียง รายการโหวต
15/08/2012 Willamette [en] การออกเสียงคำว่า Willamette คะแนนโหวต 1 คะแนน
15/08/2012 Oregon [en] การออกเสียงคำว่า Oregon คะแนนโหวต -2 คะแนน
15/08/2012 shoulda [en] การออกเสียงคำว่า shoulda คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
15/08/2012 antidisestablishmentarianism [en] การออกเสียงคำว่า antidisestablishmentarianism คะแนนโหวต 0 คะแนน