ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟังเสียง รายการโหวต
15/08/2012 Willamette [en] การออกเสียงคำว่า Willamette 1 โหวต
15/08/2012 Oregon [en] การออกเสียงคำว่า Oregon -2 โหวต
15/08/2012 shoulda [en] การออกเสียงคำว่า shoulda 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
15/08/2012 antidisestablishmentarianism [en] การออกเสียงคำว่า antidisestablishmentarianism 0 โหวต