ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟังเสียง รายการโหวต
10/02/2009 siwenavéierzeg [lb] การออกเสียงคำว่า siwenavéierzeg คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
10/02/2009 finanziert [de] การออกเสียงคำว่า finanziert คะแนนโหวต -1 คะแนน
10/02/2009 persönlichen [de] การออกเสียงคำว่า persönlichen คะแนนโหวต 0 คะแนน
10/02/2009 büro [lb] การออกเสียงคำว่า büro คะแนนโหวต 0 คะแนน
10/02/2009 moustache [lb] การออกเสียงคำว่า moustache คะแนนโหวต 1 คะแนน
10/02/2009 Ech schwätze kee Lëtzebuergesch [lb] การออกเสียงคำว่า Ech schwätze kee Lëtzebuergesch คะแนนโหวต 0 คะแนน
10/02/2009 Waasser [lb] การออกเสียงคำว่า Waasser คะแนนโหวต 0 คะแนน
10/02/2009 vollständig [de] การออกเสียงคำว่า vollständig คะแนนโหวต -1 คะแนน
10/02/2009 Messe [de] การออกเสียงคำว่า Messe คะแนนโหวต -1 คะแนน