ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟังเสียง รายการโหวต
06/06/2010 Kisielów [pl] การออกเสียงคำว่า Kisielów คะแนนโหวต 0 คะแนน
06/06/2010 Skoczów [pl] การออกเสียงคำว่า Skoczów คะแนนโหวต 0 คะแนน
06/06/2010 Maluch [pl] การออกเสียงคำว่า Maluch คะแนนโหวต 0 คะแนน
06/06/2010 Ireneusz Jeleń [pl] การออกเสียงคำว่า Ireneusz Jeleń คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
06/06/2010 Wałach [pl] การออกเสียงคำว่า Wałach คะแนนโหวต 0 คะแนน