สมาชิก:

Salerosa

บรรณาธิการ Forvo

ติดตามการออกเสียงของ Salerosa

ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟังเสียง รายการโหวต
27/04/2016 iubeam [ro] การออกเสียง : iubeam 0 โหวต
27/04/2016 lăsai [ro] การออกเสียง : lăsai 0 โหวต
27/04/2016 țineai [ro] การออกเสียง : țineai 0 โหวต
27/04/2016 căruia [ro] การออกเสียง : căruia 0 โหวต
27/04/2016 hotărăsc [ro] การออกเสียง : hotărăsc 0 โหวต
21/04/2016 Cât de des? [ro] การออกเสียง : Cât de des? 1 โหวต
21/04/2016 Cât de rar? [ro] การออกเสียง : Cât de rar? 1 โหวต
21/04/2016 Cum te numeşti? [ro] การออกเสียง : Cum te numeşti? 1 โหวต
21/04/2016 Nu m-am decis încă. [ro] การออกเสียง : Nu m-am decis încă. 1 โหวต
21/04/2016 Unde locuiţi? [ro] การออกเสียง : Unde locuiţi? 1 โหวต
21/04/2016 Ce competenţe aveţi? [ro] การออกเสียง : Ce competenţe aveţi? 1 โหวต
21/04/2016 Cine sunteţi? [ro] การออกเสียง : Cine sunteţi? 1 โหวต
21/04/2016 Unde sunteţi domiciliat? [ro] การออกเสียง : Unde sunteţi domiciliat? 1 โหวต
21/04/2016 Ce profesie aveţi? [ro] การออกเสียง : Ce profesie aveţi? 1 โหวต
21/04/2016 Ce vârstă aveţi? [ro] การออกเสียง : Ce vârstă aveţi? 1 โหวต
21/04/2016 Câţi ani aveţi? [ro] การออกเสียง : Câţi ani aveţi? 1 โหวต
21/04/2016 Care este meseria? [ro] การออกเสียง : Care este meseria? 1 โหวต
21/04/2016 Când v-aţi născut? [ro] การออกเสียง : Când v-aţi născut? 1 โหวต
21/04/2016 În ce zi suntem? [ro] การออกเสียง : În ce zi suntem? 1 โหวต
21/04/2016 Care este naţionalitatea? [ro] การออกเสียง : Care este naţionalitatea? 1 โหวต
21/04/2016 În ce dată suntem? [ro] การออกเสียง : În ce dată suntem? 1 โหวต
21/04/2016 Sunteţi căsătorit? [ro] การออกเสียง : Sunteţi căsătorit? 1 โหวต
21/04/2016 Aveţi familie? [ro] การออกเสียง : Aveţi familie? 1 โหวต
21/04/2016 Aveţi copii? [ro] การออกเสียง : Aveţi copii? 1 โหวต
21/04/2016 Cu ce aţi venit în România? [ro] การออกเสียง : Cu ce aţi venit în România? 1 โหวต
21/04/2016 Sunteţi măritată? [ro] การออกเสียง : Sunteţi măritată? 1 โหวต
21/04/2016 Cum a fost drumul? [ro] การออกเสียง : Cum a fost drumul? 1 โหวต
21/04/2016 De unde aţi sosit? [ro] การออกเสียง : De unde aţi sosit? 1 โหวต
21/04/2016 Ce studii aveţi? [ro] การออกเสียง : Ce studii aveţi? 1 โหวต
21/04/2016 Ce limbi vorbiți? [ro] การออกเสียง : Ce limbi vorbiți? 1 โหวต