ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟังเสียง รายการโหวต
27/04/2016 iubeam [ro] การออกเสียงคำว่า iubeam คะแนนโหวต 0 คะแนน
27/04/2016 lăsai [ro] การออกเสียงคำว่า lăsai คะแนนโหวต 0 คะแนน
27/04/2016 țineai [ro] การออกเสียงคำว่า țineai คะแนนโหวต 0 คะแนน
27/04/2016 căruia [ro] การออกเสียงคำว่า căruia คะแนนโหวต 0 คะแนน
27/04/2016 hotărăsc [ro] การออกเสียงคำว่า hotărăsc คะแนนโหวต 0 คะแนน
21/04/2016 Cât de des? [ro] การออกเสียงคำว่า Cât de des? คะแนนโหวต 1 คะแนน
21/04/2016 Cât de rar? [ro] การออกเสียงคำว่า Cât de rar? คะแนนโหวต 1 คะแนน
21/04/2016 Cum te numeşti? [ro] การออกเสียงคำว่า Cum te numeşti? คะแนนโหวต 1 คะแนน
21/04/2016 Nu m-am decis încă. [ro] การออกเสียงคำว่า Nu m-am decis încă. คะแนนโหวต 1 คะแนน
21/04/2016 Unde locuiţi? [ro] การออกเสียงคำว่า Unde locuiţi? คะแนนโหวต 1 คะแนน
21/04/2016 Ce competenţe aveţi? [ro] การออกเสียงคำว่า Ce competenţe aveţi? คะแนนโหวต 1 คะแนน
21/04/2016 Cine sunteţi? [ro] การออกเสียงคำว่า Cine sunteţi? คะแนนโหวต 1 คะแนน
21/04/2016 Unde sunteţi domiciliat? [ro] การออกเสียงคำว่า Unde sunteţi domiciliat? คะแนนโหวต 1 คะแนน
21/04/2016 Ce profesie aveţi? [ro] การออกเสียงคำว่า Ce profesie aveţi? คะแนนโหวต 1 คะแนน
21/04/2016 Ce vârstă aveţi? [ro] การออกเสียงคำว่า Ce vârstă aveţi? คะแนนโหวต 1 คะแนน
21/04/2016 Câţi ani aveţi? [ro] การออกเสียงคำว่า Câţi ani aveţi? คะแนนโหวต 1 คะแนน
21/04/2016 Care este meseria? [ro] การออกเสียงคำว่า Care este meseria? คะแนนโหวต 1 คะแนน
21/04/2016 Când v-aţi născut? [ro] การออกเสียงคำว่า Când v-aţi născut? คะแนนโหวต 1 คะแนน
21/04/2016 În ce zi suntem? [ro] การออกเสียงคำว่า În ce zi suntem? คะแนนโหวต 1 คะแนน
21/04/2016 Care este naţionalitatea? [ro] การออกเสียงคำว่า Care este naţionalitatea? คะแนนโหวต 1 คะแนน
21/04/2016 În ce dată suntem? [ro] การออกเสียงคำว่า În ce dată suntem? คะแนนโหวต 1 คะแนน
21/04/2016 Sunteţi căsătorit? [ro] การออกเสียงคำว่า Sunteţi căsătorit? คะแนนโหวต 1 คะแนน
21/04/2016 Aveţi familie? [ro] การออกเสียงคำว่า Aveţi familie? คะแนนโหวต 1 คะแนน
21/04/2016 Aveţi copii? [ro] การออกเสียงคำว่า Aveţi copii? คะแนนโหวต 1 คะแนน
21/04/2016 Cu ce aţi venit în România? [ro] การออกเสียงคำว่า Cu ce aţi venit în România? คะแนนโหวต 1 คะแนน
21/04/2016 Sunteţi măritată? [ro] การออกเสียงคำว่า Sunteţi măritată? คะแนนโหวต 1 คะแนน
21/04/2016 Cum a fost drumul? [ro] การออกเสียงคำว่า Cum a fost drumul? คะแนนโหวต 1 คะแนน
21/04/2016 De unde aţi sosit? [ro] การออกเสียงคำว่า De unde aţi sosit? คะแนนโหวต 1 คะแนน
21/04/2016 Ce studii aveţi? [ro] การออกเสียงคำว่า Ce studii aveţi? คะแนนโหวต 1 คะแนน
21/04/2016 Ce limbi vorbiți? [ro] การออกเสียงคำว่า Ce limbi vorbiți? คะแนนโหวต 1 คะแนน