สมาชิก:

Saena

บรรณาธิการ Forvo

ติดตามการออกเสียงของ Saena

ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟังเสียง รายการโหวต
02/12/2010 scos [ro] การออกเสียง : scos 0 โหวต
02/12/2010 rumegător [ro] การออกเสียง : rumegător 0 โหวต
02/12/2010 melc [ro] การออกเสียง : melc 0 โหวต
02/12/2010 migrenă [ro] การออกเสียง : migrenă 0 โหวต
02/12/2010 decolare [ro] การออกเสียง : decolare 0 โหวต
02/12/2010 structură [ro] การออกเสียง : structură 0 โหวต
02/12/2010 stătut [ro] การออกเสียง : stătut 0 โหวต
02/12/2010 antiderapant [ro] การออกเสียง : antiderapant 0 โหวต
02/12/2010 derapaj [ro] การออกเสียง : derapaj 0 โหวต
02/12/2010 scoate [ro] การออกเสียง : scoate 0 โหวต
02/12/2010 solemnitate [ro] การออกเสียง : solemnitate 0 โหวต
02/12/2010 derapat [ro] การออกเสียง : derapat 0 โหวต
02/12/2010 polimer [ro] การออกเสียง : polimer 0 โหวต
02/12/2010 blocat [ro] การออกเสียง : blocat 0 โหวต
02/12/2010 ascensor [ro] การออกเสียง : ascensor 0 โหวต
02/12/2010 polei [ro] การออกเสียง : polei 0 โหวต
02/12/2010 poliomielită [ro] การออกเสียง : poliomielită 0 โหวต
02/12/2010 decola [ro] การออกเสียง : decola 0 โหวต
02/12/2010 libidinos [ro] การออกเสียง : libidinos 0 โหวต
02/12/2010 haos [ro] การออกเสียง : haos 0 โหวต
02/12/2010 limitrof [ro] การออกเสียง : limitrof 0 โหวต
02/12/2010 derivat [ro] การออกเสียง : derivat 0 โหวต
02/12/2010 însușit [ro] การออกเสียง : însușit 0 โหวต
02/12/2010 proveni [ro] การออกเสียง : proveni 0 โหวต
02/12/2010 provenit [ro] การออกเสียง : provenit 0 โหวต
02/12/2010 coborâre [ro] การออกเสียง : coborâre 0 โหวต
02/12/2010 clopot [ro] การออกเสียง : clopot 0 โหวต
02/12/2010 sufix [ro] การออกเสียง : sufix 0 โหวต
02/12/2010 prefix [ro] การออกเสียง : prefix 0 โหวต
02/12/2010 filmare [ro] การออกเสียง : filmare 0 โหวต