สมาชิก:

Saena

บรรณาธิการ Forvo

ติดตามการออกเสียงของ Saena

ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟังเสียง รายการโหวต
02/12/2010 făurar [ro] การออกเสียง : făurar 0 โหวต
02/12/2010 făuritor [ro] การออกเสียง : făuritor 0 โหวต
02/12/2010 arteziană [ro] การออกเสียง : arteziană 0 โหวต
02/12/2010 atârnat [ro] การออกเสียง : atârnat 0 โหวต
02/12/2010 atârnare [ro] การออกเสียง : atârnare 0 โหวต
02/12/2010 șalău [ro] การออกเสียง : șalău 0 โหวต
02/12/2010 uimitor [ro] การออกเสียง : uimitor 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
02/12/2010 Transfăgărăşan [ro] การออกเสียง : Transfăgărăşan 0 โหวต
02/12/2010 relua [ro] การออกเสียง : relua 0 โหวต
02/12/2010 mânz [ro] การออกเสียง : mânz 0 โหวต
02/12/2010 sâmbătă [ro] การออกเสียง : sâmbătă 0 โหวต
02/12/2010 umăr [ro] การออกเสียง : umăr 0 โหวต
02/12/2010 ulterior [ro] การออกเสียง : ulterior 0 โหวต
02/12/2010 scapular [ro] การออกเสียง : scapular 0 โหวต
02/12/2010 claviculă [ro] การออกเสียง : claviculă 0 โหวต
02/12/2010 clătită [ro] การออกเสียง : clătită 0 โหวต
02/12/2010 cincinal [ro] การออกเสียง : cincinal 0 โหวต
02/12/2010 încurcătură [ro] การออกเสียง : încurcătură 0 โหวต
02/12/2010 încurca [ro] การออกเสียง : încurca 0 โหวต
02/12/2010 încurcat [ro] การออกเสียง : încurcat 0 โหวต
02/12/2010 întrunit [ro] การออกเสียง : întrunit 0 โหวต
02/12/2010 întrunire [ro] การออกเสียง : întrunire 0 โหวต
02/12/2010 întruni [ro] การออกเสียง : întruni 0 โหวต
02/12/2010 puternică [ro] การออกเสียง : puternică 0 โหวต
02/12/2010 văzduh [ro] การออกเสียง : văzduh 0 โหวต
02/12/2010 neînceput [ro] การออกเสียง : neînceput 0 โหวต
02/12/2010 intact [ro] การออกเสียง : intact 0 โหวต
02/12/2010 neatins [ro] การออกเสียง : neatins 0 โหวต
02/12/2010 glumeț [ro] การออกเสียง : glumeț 0 โหวต
02/12/2010 virgin [ro] การออกเสียง : virgin 0 โหวต