สมาชิก:

Saena

บรรณาธิการ Forvo

ติดตามการออกเสียงของ Saena

ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟังเสียง รายการโหวต
04/12/2010 metalurgic [ro] การออกเสียง : metalurgic 0 โหวต
04/12/2010 senzațional [ro] การออกเสียง : senzațional 0 โหวต
04/12/2010 instructiv [ro] การออกเสียง : instructiv 0 โหวต
04/12/2010 neplăcut [ro] การออกเสียง : neplăcut 0 โหวต
04/12/2010 susceptibil [ro] การออกเสียง : susceptibil 0 โหวต
04/12/2010 știrb [ro] การออกเสียง : știrb 0 โหวต
03/12/2010 rasism [ro] การออกเสียง : rasism 0 โหวต
03/12/2010 metalurgist [ro] การออกเสียง : metalurgist 0 โหวต
03/12/2010 motivat [ro] การออกเสียง : motivat 0 โหวต
03/12/2010 rasist [ro] การออกเสียง : rasist 0 โหวต
03/12/2010 gamă [ro] การออกเสียง : gamă 0 โหวต
03/12/2010 rasial [ro] การออกเสียง : rasial 0 โหวต
03/12/2010 supărător [ro] การออกเสียง : supărător 0 โหวต
03/12/2010 penibilitate [ro] การออกเสียง : penibilitate 0 โหวต
03/12/2010 dezagreabil [ro] การออกเสียง : dezagreabil 0 โหวต
03/12/2010 metalurgie [ro] การออกเสียง : metalurgie 0 โหวต
02/12/2010 începător [ro] การออกเสียง : începător 0 โหวต
02/12/2010 dulcicol [ro] การออกเสียง : dulcicol 0 โหวต
02/12/2010 reluat [ro] การออกเสียง : reluat 0 โหวต
02/12/2010 kinestezie [ro] การออกเสียง : kinestezie 0 โหวต
02/12/2010 mosc [ro] การออกเสียง : mosc 0 โหวต
02/12/2010 infix [ro] การออกเสียง : infix 0 โหวต
02/12/2010 afix [ro] การออกเสียง : afix 0 โหวต
02/12/2010 nerod [ro] การออกเสียง : nerod 0 โหวต
02/12/2010 încep [ro] การออกเสียง : încep 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
02/12/2010 bănci [ro] การออกเสียง : bănci 2 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
02/12/2010 nedumerire [ro] การออกเสียง : nedumerire 0 โหวต
02/12/2010 național [ro] การออกเสียง : național 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
02/12/2010 comuniune [ro] การออกเสียง : comuniune 0 โหวต
02/12/2010 scornitor [ro] การออกเสียง : scornitor 0 โหวต