สมาชิก:

Saena

บรรณาธิการ Forvo

ติดตามการออกเสียงของ Saena

ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟังเสียง รายการโหวต
04/12/2010 dresaj [ro] การออกเสียง : dresaj 0 โหวต
04/12/2010 dizabilitate [ro] การออกเสียง : dizabilitate 0 โหวต
04/12/2010 dresa [ro] การออกเสียง : dresa 0 โหวต
04/12/2010 risipi [ro] การออกเสียง : risipi 0 โหวต
04/12/2010 risipire [ro] การออกเสียง : risipire 0 โหวต
04/12/2010 destrăma [ro] การออกเสียง : destrăma 0 โหวต
04/12/2010 risipit [ro] การออกเสียง : risipit 0 โหวต
04/12/2010 merceologie [ro] การออกเสียง : merceologie 0 โหวต
04/12/2010 paralizat [ro] การออกเสียง : paralizat 0 โหวต
04/12/2010 adiere [ro] การออกเสียง : adiere 0 โหวต
04/12/2010 mercerizare [ro] การออกเสียง : mercerizare 0 โหวต
04/12/2010 mercerizat [ro] การออกเสียง : mercerizat 0 โหวต
04/12/2010 merceriza [ro] การออกเสียง : merceriza 0 โหวต
04/12/2010 evident [ro] การออกเสียง : evident 0 โหวต
04/12/2010 senzitiv [ro] การออกเสียง : senzitiv 0 โหวต
04/12/2010 nepotrivit [ro] การออกเสียง : nepotrivit 0 โหวต
04/12/2010 drumeție [ro] การออกเสียง : drumeție 0 โหวต
04/12/2010 metabolic [ro] การออกเสียง : metabolic 0 โหวต
04/12/2010 mestecare [ro] การออกเสียง : mestecare 0 โหวต
04/12/2010 spinare [ro] การออกเสียง : spinare 0 โหวต
04/12/2010 educativ [ro] การออกเสียง : educativ 0 โหวต
04/12/2010 meșter [ro] การออกเสียง : meșter 0 โหวต
04/12/2010 agrement [ro] การออกเสียง : agrement 0 โหวต
04/12/2010 excursionist [ro] การออกเสียง : excursionist 0 โหวต
04/12/2010 samurai [ro] การออกเสียง : samurai 0 โหวต
04/12/2010 supărat [ro] การออกเสียง : supărat 0 โหวต
04/12/2010 impresionabil [ro] การออกเสียง : impresionabil 0 โหวต
04/12/2010 senzorial [ro] การออกเสียง : senzorial 0 โหวต
04/12/2010 simţitor [ro] การออกเสียง : simţitor 0 โหวต
04/12/2010 metalurg [ro] การออกเสียง : metalurg 0 โหวต