สมาชิก:

Saena

บรรณาธิการ Forvo

ติดตามการออกเสียงของ Saena

ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟังเสียง รายการโหวต
04/12/2010 gașcă [ro] การออกเสียง : gașcă 0 โหวต
04/12/2010 menajare [ro] การออกเสียง : menajare 0 โหวต
04/12/2010 menționa [ro] การออกเสียง : menționa 0 โหวต
04/12/2010 deteriorat [ro] การออกเสียง : deteriorat 0 โหวต
04/12/2010 deteriora [ro] การออกเสียง : deteriora 0 โหวต
04/12/2010 vast [ro] การออกเสียง : vast 0 โหวต
04/12/2010 menține [ro] การออกเสียง : menține 0 โหวต
04/12/2010 atacant [ro] การออกเสียง : atacant 0 โหวต
04/12/2010 cârdășie [ro] การออกเสียง : cârdășie 0 โหวต
04/12/2010 metalurgicesc [ro] การออกเสียง : metalurgicesc 0 โหวต
04/12/2010 lespede [ro] การออกเสียง : lespede 0 โหวต
04/12/2010 excursie [ro] การออกเสียง : excursie 0 โหวต
04/12/2010 nordic [ro] การออกเสียง : nordic 0 โหวต
04/12/2010 estic [ro] การออกเสียง : estic 0 โหวต
04/12/2010 sudic [ro] การออกเสียง : sudic 0 โหวต
04/12/2010 vestic [ro] การออกเสียง : vestic 0 โหวต
04/12/2010 melodramatiza [ro] การออกเสียง : melodramatiza 0 โหวต
04/12/2010 melodramatizare [ro] การออกเสียง : melodramatizare 0 โหวต
04/12/2010 melodramatic [ro] การออกเสียง : melodramatic 0 โหวต
04/12/2010 memorie [ro] การออกเสียง : memorie 1 โหวต
04/12/2010 memorativ [ro] การออกเสียง : memorativ 0 โหวต
04/12/2010 memorat [ro] การออกเสียง : memorat 0 โหวต
04/12/2010 politizare [ro] การออกเสียง : politizare 0 โหวต
04/12/2010 politiza [ro] การออกเสียง : politiza 0 โหวต
04/12/2010 țuguiat [ro] การออกเสียง : țuguiat 0 โหวต
04/12/2010 memorandum [ro] การออกเสียง : memorandum 0 โหวต
04/12/2010 memora [ro] การออกเสียง : memora 0 โหวต
04/12/2010 memorabil [ro] การออกเสียง : memorabil 0 โหวต
04/12/2010 mențiune [ro] การออกเสียง : mențiune 0 โหวต
04/12/2010 teribil [ro] การออกเสียง : teribil 0 โหวต