ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟังเสียง รายการโหวต
19/06/2010 poivre [fr] การออกเสียง : poivre 4 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
19/06/2010 Persil [fr] การออกเสียง : Persil -3 โหวต
19/06/2010 paprika [fr] การออกเสียง : paprika 1 โหวต
19/06/2010 origan [fr] การออกเสียง : origan 0 โหวต
19/06/2010 muscade [fr] การออกเสียง : muscade 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
19/06/2010 noix de muscade [fr] การออกเสียง : noix de muscade 0 โหวต
19/06/2010 Menthe [fr] การออกเสียง : Menthe 2 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
19/06/2010 mélisse [fr] การออกเสียง : mélisse 0 โหวต
19/06/2010 marjolaine [fr] การออกเสียง : marjolaine 0 โหวต
19/06/2010 laurier [fr] การออกเสียง : laurier 0 โหวต
19/06/2010 fenugrec [fr] การออกเสียง : fenugrec 0 โหวต
19/06/2010 Estragon [fr] การออกเสียง : Estragon 0 โหวต
19/06/2010 curry [fr] การออกเสียง : curry 0 โหวต
19/06/2010 Curcuma [fr] การออกเสียง : Curcuma 0 โหวต
19/06/2010 cumin [fr] การออกเสียง : cumin 0 โหวต
19/06/2010 coriandre [fr] การออกเสียง : coriandre 1 โหวต
19/06/2010 girofle [fr] การออกเสียง : girofle 0 โหวต
19/06/2010 clou de girofle [fr] การออกเสียง : clou de girofle 0 โหวต
19/06/2010 citronnelle [fr] การออกเสียง : citronnelle 0 โหวต
19/06/2010 carvi [fr] การออกเสียง : carvi 0 โหวต
19/06/2010 cardamome [fr] การออกเสียง : cardamome 0 โหวต
19/06/2010 cannelle [fr] การออกเสียง : cannelle 0 โหวต
19/06/2010 anis [fr] การออกเสียง : anis 0 โหวต
19/06/2010 Aneth [fr] การออกเสียง : Aneth 0 โหวต
19/06/2010 truffe [fr] การออกเสียง : truffe 0 โหวต
19/06/2010 topinambour [fr] การออกเสียง : topinambour 0 โหวต
19/06/2010 soja [fr] การออกเสียง : soja 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
19/06/2010 scarole [fr] การออกเสียง : scarole 0 โหวต
19/06/2010 salsifis [fr] การออกเสียง : salsifis 0 โหวต
19/06/2010 salicorne [fr] การออกเสียง : salicorne 0 โหวต