ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟังเสียง รายการโหวต
19/06/2010 grill [fr] การออกเสียง : grill 0 โหวต
19/06/2010 friteuse [fr] การออกเสียง : friteuse 0 โหวต
19/06/2010 fouet [fr] การออกเสียง : fouet 4 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
19/06/2010 faitout [fr] การออกเสียง : faitout 1 โหวต
19/06/2010 Essoreuse à salade [fr] การออกเสียง : Essoreuse à salade 0 โหวต
19/06/2010 entonnoir [fr] การออกเสียง : entonnoir 0 โหวต
19/06/2010 égouttoir [fr] การออกเสียง : égouttoir 0 โหวต
19/06/2010 écumoire [fr] การออกเสียง : écumoire 0 โหวต
19/06/2010 Économe [fr] การออกเสียง : Économe 0 โหวต
19/06/2010 décapsuleur [fr] การออกเสียง : décapsuleur 0 โหวต
19/06/2010 cuillère à soupe [fr] การออกเสียง : cuillère à soupe 0 โหวต
19/06/2010 Cuillère à glace [fr] การออกเสียง : Cuillère à glace 0 โหวต
19/06/2010 crêpière [fr] การออกเสียง : crêpière 0 โหวต
19/06/2010 couvercle [fr] การออกเสียง : couvercle 2 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
19/06/2010 Cocotte minute [fr] การออกเสียง : Cocotte minute 0 โหวต
19/06/2010 cocotte [fr] การออกเสียง : cocotte 0 โหวต
19/06/2010 centrifugeuse [fr] การออกเสียง : centrifugeuse 1 โหวต
19/06/2010 casserole [fr] การออกเสียง : casserole 1 โหวต
19/06/2010 Casse-noix [fr] การออกเสียง : Casse-noix 0 โหวต
19/06/2010 Balance de cuisine [fr] การออกเสียง : Balance de cuisine 0 โหวต
19/06/2010 verveine [fr] การออกเสียง : verveine 0 โหวต
19/06/2010 Vanille [fr] การออกเสียง : Vanille 2 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
19/06/2010 thym [fr] การออกเสียง : thym 0 โหวต
19/06/2010 serpolet [fr] การออกเสียง : serpolet 0 โหวต
19/06/2010 sauge [fr] การออกเสียง : sauge 0 โหวต
19/06/2010 sarriette [fr] การออกเสียง : sarriette 0 โหวต
19/06/2010 Safran [fr] การออกเสียง : Safran 0 โหวต
19/06/2010 romarin [fr] การออกเสียง : romarin 0 โหวต
19/06/2010 réglisse [fr] การออกเสียง : réglisse 1 โหวต
19/06/2010 raifort [fr] การออกเสียง : raifort 0 โหวต