ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟังเสียง รายการโหวต
19/06/2010 flottants [fr] การออกเสียง : flottants 0 โหวต
19/06/2010 corvisart [fr] การออกเสียง : corvisart 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
19/06/2010 Jules Horowitz [fr] การออกเสียง : Jules Horowitz 0 โหวต
19/06/2010 rocking-chair [fr] การออกเสียง : rocking-chair 0 โหวต
19/06/2010 pot de fleurs [fr] การออกเสียง : pot de fleurs 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
19/06/2010 cote d'Or [fr] การออกเสียง : cote d'Or 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
19/06/2010 étoile chanseuse [fr] การออกเสียง : étoile chanseuse 0 โหวต
19/06/2010 Que dit-il donc? [fr] การออกเสียง : Que dit-il donc? 2 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
19/06/2010 Coquilles Saint Jacques [fr] การออกเสียง : Coquilles Saint Jacques 0 โหวต