ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟังเสียง รายการโหวต
26/02/2012 Capiteux [fr] การออกเสียง : Capiteux 0 โหวต
26/02/2012 Tournelles [fr] การออกเสียง : Tournelles 0 โหวต
26/02/2012 nettoyé [fr] การออกเสียง : nettoyé 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
26/02/2012 bouillie bordelaise [fr] การออกเสียง : bouillie bordelaise 0 โหวต
26/02/2012 Ampélographie [fr] การออกเสียง : Ampélographie 0 โหวต
26/02/2012 aligoté [fr] การออกเสียง : aligoté 0 โหวต
26/02/2012 sixième arrondissement [fr] การออกเสียง : sixième arrondissement 0 โหวต
24/02/2012 brocca [it] การออกเสียง : brocca 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
22/12/2011 idées-forces [fr] การออกเสียง : idées-forces 0 โหวต
22/12/2011 Pierrat [fr] การออกเสียง : Pierrat 0 โหวต
22/12/2011 Phoebus [fr] การออกเสียง : Phoebus 0 โหวต
22/12/2011 Aumale [fr] การออกเสียง : Aumale 0 โหวต
22/12/2011 Cormontreuil [fr] การออกเสียง : Cormontreuil 0 โหวต
22/12/2011 CFDT [fr] การออกเสียง : CFDT 0 โหวต
22/12/2011 Brevet de Technicien Supérieur [fr] การออกเสียง : Brevet de Technicien Supérieur -1 โหวต
19/06/2010 beurre blanc [fr] การออกเสียง : beurre blanc 4 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
19/06/2010 Gaulle [fr] การออกเสียง : Gaulle 0 โหวต
19/06/2010 vin [fr] การออกเสียง : vin 2 โหวต
19/06/2010 Triple sec [fr] การออกเสียง : Triple sec 0 โหวต
19/06/2010 tisane [fr] การออกเสียง : tisane 0 โหวต
19/06/2010 thé [fr] การออกเสียง : thé 2 โหวต
19/06/2010 soda [fr] การออกเสียง : soda 1 โหวต
19/06/2010 rhum [fr] การออกเสียง : rhum 0 โหวต
19/06/2010 ratafia [fr] การออกเสียง : ratafia -1 โหวต
19/06/2010 Pineau des Charentes [fr] การออกเสียง : Pineau des Charentes 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
19/06/2010 Pastis [fr] การออกเสียง : Pastis -1 โหวต
19/06/2010 limonade [fr] การออกเสียง : limonade 1 โหวต
19/06/2010 lait [fr] การออกเสียง : lait 8 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
19/06/2010 Jus de pomme [fr] การออกเสียง : Jus de pomme 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
19/06/2010 Jus de fruits [fr] การออกเสียง : Jus de fruits 2 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด