ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟัง รายการโหวต
10/04/2015 竜舌蘭 [ja] 竜舌蘭 การออกเสียง 0คะแนนโหวต
10/04/2015 曝す [ja] 曝す การออกเสียง 0คะแนนโหวต
10/04/2015 娼婦 [ja] 娼婦 การออกเสียง 0คะแนนโหวต
10/04/2015 靡かせる [ja] 靡かせる การออกเสียง 0คะแนนโหวต
10/04/2015 持ち上げる [ja] 持ち上げる การออกเสียง 1คะแนนโหวต
03/08/2010 Ebi Akiko [ja] Ebi Akiko การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
03/08/2010 悪戦苦闘 [ja] 悪戦苦闘 การออกเสียง -2คะแนนโหวต
03/08/2010 意気投合 [ja] 意気投合 การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
03/08/2010 異口同音 [ja] 異口同音 การออกเสียง 0คะแนนโหวต
03/08/2010 一部始終 [ja] 一部始終 การออกเสียง 0คะแนนโหวต
03/08/2010 一蓮托生 [ja] 一蓮托生 การออกเสียง 0คะแนนโหวต
03/08/2010 一攫千金 [ja] 一攫千金 การออกเสียง 0คะแนนโหวต
03/08/2010 一家団欒 [ja] 一家団欒 การออกเสียง 0คะแนนโหวต
03/08/2010 一喜一憂 [ja] 一喜一憂 การออกเสียง 0คะแนนโหวต
03/08/2010 一挙一動 [ja] 一挙一動 การออกเสียง 0คะแนนโหวต
03/08/2010 頂戴 [ja] 頂戴 การออกเสียง 0คะแนนโหวต
03/08/2010 ご丁寧 [ja] ご丁寧 การออกเสียง 0คะแนนโหวต
03/08/2010 珍しい [ja] 珍しい การออกเสียง 0คะแนนโหวต
03/08/2010 一周忌 [ja] 一周忌 การออกเสียง 0คะแนนโหวต
03/08/2010 ご多忙中 [ja] ご多忙中 การออกเสียง 0คะแนนโหวต
03/08/2010 初孫 [ja] 初孫 การออกเสียง 0คะแนนโหวต
03/08/2010 驚く [ja] 驚く การออกเสียง 0คะแนนโหวต
03/08/2010 おかげさまで [ja] おかげさまで การออกเสียง 0คะแนนโหวต
03/08/2010 しばらく [ja] しばらく การออกเสียง 0คะแนนโหวต
03/08/2010 療養 [ja] 療養 การออกเสียง 0คะแนนโหวต
03/08/2010 お見舞い [ja] お見舞い การออกเสียง 0คะแนนโหวต
03/08/2010 心遣い [ja] 心遣い การออกเสียง 0คะแนนโหวต
03/08/2010 自宅 [ja] 自宅 การออกเสียง 0คะแนนโหวต
03/08/2010 お世話 [ja] お世話 การออกเสียง 0คะแนนโหวต
03/08/2010 経験 [ja] 経験 การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด