ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟังเสียง รายการโหวต
10/04/2015 竜舌蘭 [ja] การออกเสียงคำว่า 竜舌蘭 คะแนนโหวต 0 คะแนน
10/04/2015 曝す [ja] การออกเสียงคำว่า 曝す คะแนนโหวต 0 คะแนน
10/04/2015 娼婦 [ja] การออกเสียงคำว่า 娼婦 คะแนนโหวต 0 คะแนน
10/04/2015 靡かせる [ja] การออกเสียงคำว่า 靡かせる คะแนนโหวต 0 คะแนน
10/04/2015 持ち上げる [ja] การออกเสียงคำว่า 持ち上げる คะแนนโหวต 1 คะแนน
03/08/2010 Ebi Akiko [ja] การออกเสียงคำว่า Ebi Akiko คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
03/08/2010 悪戦苦闘 [ja] การออกเสียงคำว่า 悪戦苦闘 คะแนนโหวต -2 คะแนน
03/08/2010 意気投合 [ja] การออกเสียงคำว่า 意気投合 คะแนนโหวต 0 คะแนน
03/08/2010 異口同音 [ja] การออกเสียงคำว่า 異口同音 คะแนนโหวต -1 คะแนน
03/08/2010 一部始終 [ja] การออกเสียงคำว่า 一部始終 คะแนนโหวต 0 คะแนน
03/08/2010 一蓮托生 [ja] การออกเสียงคำว่า 一蓮托生 คะแนนโหวต 0 คะแนน
03/08/2010 一攫千金 [ja] การออกเสียงคำว่า 一攫千金 คะแนนโหวต 0 คะแนน
03/08/2010 一家団欒 [ja] การออกเสียงคำว่า 一家団欒 คะแนนโหวต 0 คะแนน
03/08/2010 一喜一憂 [ja] การออกเสียงคำว่า 一喜一憂 คะแนนโหวต 0 คะแนน
03/08/2010 一挙一動 [ja] การออกเสียงคำว่า 一挙一動 คะแนนโหวต 0 คะแนน
03/08/2010 頂戴 [ja] การออกเสียงคำว่า 頂戴 คะแนนโหวต 0 คะแนน
03/08/2010 ご丁寧 [ja] การออกเสียงคำว่า ご丁寧 คะแนนโหวต 0 คะแนน
03/08/2010 珍しい [ja] การออกเสียงคำว่า 珍しい คะแนนโหวต 0 คะแนน
03/08/2010 一周忌 [ja] การออกเสียงคำว่า 一周忌 คะแนนโหวต 0 คะแนน
03/08/2010 ご多忙中 [ja] การออกเสียงคำว่า ご多忙中 คะแนนโหวต 0 คะแนน
03/08/2010 初孫 [ja] การออกเสียงคำว่า 初孫 คะแนนโหวต 0 คะแนน
03/08/2010 驚く [ja] การออกเสียงคำว่า 驚く คะแนนโหวต 0 คะแนน
03/08/2010 おかげさまで [ja] การออกเสียงคำว่า おかげさまで คะแนนโหวต 0 คะแนน
03/08/2010 しばらく [ja] การออกเสียงคำว่า しばらく คะแนนโหวต 0 คะแนน
03/08/2010 療養 [ja] การออกเสียงคำว่า 療養 คะแนนโหวต 0 คะแนน
03/08/2010 お見舞い [ja] การออกเสียงคำว่า お見舞い คะแนนโหวต 0 คะแนน
03/08/2010 心遣い [ja] การออกเสียงคำว่า 心遣い คะแนนโหวต 0 คะแนน
03/08/2010 自宅 [ja] การออกเสียงคำว่า 自宅 คะแนนโหวต 2 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
03/08/2010 お世話 [ja] การออกเสียงคำว่า お世話 คะแนนโหวต 0 คะแนน
03/08/2010 経験 [ja] การออกเสียงคำว่า 経験 คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด