ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟังเสียง รายการโหวต
01/02/2016 acul [ro] การออกเสียง : acul 0 โหวต
01/02/2016 roabele [ro] การออกเสียง : roabele 0 โหวต
01/02/2016 împungea [ro] การออกเสียง : împungea 0 โหวต
01/02/2016 neneaca [ro] การออกเสียง : neneaca 0 โหวต
01/02/2016 răzbuzat [ro] การออกเสียง : răzbuzat 0 โหวต
01/02/2016 îmbonţat [ro] การออกเสียง : îmbonţat 0 โหวต
01/02/2016 dăbălăzat [ro] การออกเสียง : dăbălăzat 0 โหวต
01/02/2016 strigase [ro] การออกเสียง : strigase 0 โหวต
01/02/2016 ştiulete [ro] การออกเสียง : ştiulete 0 โหวต
01/02/2016 drâmboiat [ro] การออกเสียง : drâmboiat 0 โหวต
01/02/2016 îmbufnat [ro] การออกเสียง : îmbufnat 0 โหวต
01/02/2016 goneşte [ro] การออกเสียง : goneşte 0 โหวต
01/02/2016 Vodă-n lobodă [ro] การออกเสียง : Vodă-n lobodă 0 โหวต
01/02/2016 sărutat [ro] การออกเสียง : sărutat 0 โหวต
01/02/2016 al dracului [ro] การออกเสียง : al dracului 0 โหวต
01/02/2016 cauciucuri [ro] การออกเสียง : cauciucuri 0 โหวต
01/02/2016 umflate [ro] การออกเสียง : umflate 0 โหวต
01/02/2016 cărnoase [ro] การออกเสียง : cărnoase 0 โหวต
01/02/2016 substantival [ro] การออกเสียง : substantival 0 โหวต
01/02/2016 buzată [ro] การออกเสียง : buzată 0 โหวต
01/02/2016 buzat [ro] การออกเสียง : buzat 0 โหวต
01/02/2016 Voiculescu [ro] การออกเสียง : Voiculescu 0 โหวต
01/02/2016 Brătescu-Voineşti [ro] การออกเสียง : Brătescu-Voineşti 0 โหวต
01/02/2016 ceşcuţă [ro] การออกเสียง : ceşcuţă 0 โหวต
01/02/2016 ceaiul [ro] การออกเสียง : ceaiul 0 โหวต
01/02/2016 apei [ro] การออกเสียง : apei 0 โหวต
01/02/2016 dealului [ro] การออกเสียง : dealului 0 โหวต
01/02/2016 podului [ro] การออกเสียง : podului 0 โหวต
01/02/2016 hanul [ro] การออกเสียง : hanul 0 โหวต
01/02/2016 s-au despărţit [ro] การออกเสียง : s-au despărţit 0 โหวต