ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟังเสียง รายการโหวต
30/07/2017 luni [ro] การออกเสียง : luni 0 โหวต
30/07/2017 marţi [ro] การออกเสียง : marţi 0 โหวต
30/07/2017 joi [ro] การออกเสียง : joi 0 โหวต
30/07/2017 vineri [ro] การออกเสียง : vineri 0 โหวต
30/07/2017 sâmbătă [ro] การออกเสียง : sâmbătă 0 โหวต
30/07/2017 octombrie [ro] การออกเสียง : octombrie 0 โหวต
30/07/2017 pădure [ro] การออกเสียง : pădure 0 โหวต
30/07/2017 mare [ro] การออกเสียง : mare 0 โหวต
30/07/2017 patrie [ro] การออกเสียง : patrie 0 โหวต
30/07/2017 Cluj-Napoca [ro] การออกเสียง : Cluj-Napoca 0 โหวต
30/07/2017 Mihai [ro] การออกเสียง : Mihai 0 โหวต
30/07/2017 Dragoș [ro] การออกเสียง : Dragoș 0 โหวต
30/07/2017 câinele [ro] การออกเสียง : câinele 0 โหวต
30/07/2017 bătrân [ro] การออกเสียง : bătrân 0 โหวต
30/07/2017 magazin [ro] การออกเสียง : magazin 0 โหวต
30/07/2017 băieții mei [ro] การออกเสียง : băieții mei 0 โหวต
30/07/2017 trapezoid [ro] การออกเสียง : trapezoid 0 โหวต
30/07/2017 cactus [ro] การออกเสียง : cactus 0 โหวต
30/07/2017 ciupercă [ro] การออกเสียง : ciupercă 0 โหวต
30/07/2017 plantă [ro] การออกเสียง : plantă 0 โหวต
30/07/2017 frunză [ro] การออกเสียง : frunză 0 โหวต
30/07/2017 creangă [ro] การออกเสียง : creangă 0 โหวต
30/07/2017 rădăcină [ro] การออกเสียง : rădăcină 0 โหวต
30/07/2017 sămânță [ro] การออกเสียง : sămânță 0 โหวต
30/07/2017 sevă [ro] การออกเสียง : sevă 0 โหวต
30/07/2017 duminică [ro] การออกเสียง : duminică 0 โหวต
30/07/2017 aprilie [ro] การออกเสียง : aprilie 0 โหวต
30/07/2017 martie [ro] การออกเสียง : martie 0 โหวต
30/07/2017 februarie [ro] การออกเสียง : februarie 0 โหวต
30/07/2017 iunie [ro] การออกเสียง : iunie 0 โหวต