ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟังเสียง รายการโหวต
30/07/2017 pricina [ro] การออกเสียง : pricina 0 โหวต
30/07/2017 capricios [ro] การออกเสียง : capricios 0 โหวต
30/07/2017 plină [ro] การออกเสียง : plină 0 โหวต
30/07/2017 amuzantă [ro] การออกเสียง : amuzantă 0 โหวต
30/07/2017 feciorului [ro] การออกเสียง : feciorului 0 โหวต
30/07/2017 analize [ro] การออกเสียง : analize 0 โหวต
30/07/2017 calcule [ro] การออกเสียง : calcule 0 โหวต
30/07/2017 încărcate [ro] การออกเสียง : încărcate 0 โหวต
30/07/2017 tomuri [ro] การออกเสียง : tomuri 0 โหวต
30/07/2017 pline [ro] การออกเสียง : pline 0 โหวต
30/07/2017 zăbrele [ro] การออกเสียง : zăbrele 0 โหวต
30/07/2017 rafturi [ro] การออกเสียง : rafturi 0 โหวต
30/07/2017 bibliotecile [ro] การออกเสียง : bibliotecile 0 โหวต
30/07/2017 tovărășiei [ro] การออกเสียง : tovărășiei 0 โหวต
30/07/2017 legături [ro] การออกเสียง : legături 0 โหวต
30/07/2017 puternicele [ro] การออกเสียง : puternicele 0 โหวต
30/07/2017 subtilele [ro] การออกเสียง : subtilele 0 โหวต
30/07/2017 să nu mai simtă [ro] การออกเสียง : să nu mai simtă 0 โหวต
30/07/2017 să nu mai vadă [ro] การออกเสียง : să nu mai vadă 0 โหวต
30/07/2017 a unor [ro] การออกเสียง : a unor 0 โหวต
30/07/2017 întunecări [ro] การออกเสียง : întunecări 0 โหวต
30/07/2017 desăvîrșite [ro] การออกเสียง : desăvîrșite 0 โหวต
30/07/2017 fusesem [ro] การออกเสียง : fusesem 0 โหวต
30/07/2017 neghiobul [ro] การออกเสียง : neghiobul 0 โหวต
30/07/2017 mărturisiri [ro] การออกเสียง : mărturisiri 0 โหวต
30/07/2017 parfumul [ro] การออกเสียง : parfumul 0 โหวต
30/07/2017 aerul [ro] การออกเสียง : aerul 0 โหวต
30/07/2017 tăcerea [ro] การออกเสียง : tăcerea 0 โหวต
30/07/2017 langoarea [ro] การออกเสียง : langoarea 0 โหวต
30/07/2017 scapă [ro] การออกเสียง : scapă 0 โหวต