ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟังเสียง รายการโหวต
31/01/2016 aparţin [ro] การออกเสียง : aparţin 0 โหวต
31/01/2016 dealul [ro] การออกเสียง : dealul 0 โหวต
31/01/2016 dealuri [ro] การออกเสียง : dealuri 0 โหวต
31/01/2016 dealurilor [ro] การออกเสียง : dealurilor 0 โหวต
31/01/2016 satele [ro] การออกเสียง : satele 0 โหวต
31/01/2016 dialectul [ro] การออกเสียง : dialectul 0 โหวต
31/01/2016 dialectului [ro] การออกเสียง : dialectului 0 โหวต
31/01/2016 constituit [ro] การออกเสียง : constituit 0 โหวต
31/01/2016 zilele [ro] การออกเสียง : zilele 0 โหวต
31/01/2016 indo-europeană [ro] การออกเสียง : indo-europeană 0 โหวต
31/01/2016 Bulgari [ro] การออกเสียง : Bulgari 0 โหวต
31/01/2016 bulgarilor [ro] การออกเสียง : bulgarilor 0 โหวต
31/01/2016 Herţegovina [ro] การออกเสียง : Herţegovina 0 โหวต
31/01/2016 grădinar [ro] การออกเสียง : grădinar 0 โหวต
31/01/2016 atitudini [ro] การออกเสียง : atitudini 0 โหวต
31/01/2016 interetnică [ro] การออกเสียง : interetnică 0 โหวต
31/01/2016 legumicultor [ro] การออกเสียง : legumicultor 0 โหวต
31/01/2016 legumar [ro] การออกเสียง : legumar 0 โหวต
31/01/2016 legumelor [ro] การออกเสียง : legumelor 0 โหวต
31/01/2016 vegetale [ro] การออกเสียง : vegetale 0 โหวต
31/01/2016 zarzavat [ro] การออกเสียง : zarzavat 0 โหวต
31/01/2016 vegetativă [ro] การออกเสียง : vegetativă 0 โหวต
31/01/2016 comestibile [ro] การออกเสียง : comestibile 0 โหวต
31/01/2016 frunzele [ro] การออกเสียง : frunzele 0 โหวต
31/01/2016 rădăcini [ro] การออกเสียง : rădăcini 0 โหวต
31/01/2016 rădăcinilor [ro] การออกเสียง : rădăcinilor 0 โหวต
31/01/2016 pătlăgică [ro] การออกเสียง : pătlăgică 0 โหวต
31/01/2016 castravetele [ro] การออกเสียง : castravetele 0 โหวต
31/01/2016 castraveţi [ro] การออกเสียง : castraveţi 1 โหวต
31/01/2016 păstârnac [ro] การออกเสียง : păstârnac 0 โหวต