ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟังเสียง รายการโหวต
01/02/2016 se încrucişau [ro] การออกเสียง : se încrucişau 0 โหวต
01/02/2016 merse [ro] การออกเสียง : merse 0 โหวต
01/02/2016 ajunse [ro] การออกเสียง : ajunse 0 โหวต
01/02/2016 fundiţe [ro] การออกเสียง : fundiţe 0 โหวต
01/02/2016 codiţe [ro] การออกเสียง : codiţe 0 โหวต
01/02/2016 se întâlnesc [ro] การออกเสียง : se întâlnesc 0 โหวต
01/02/2016 crucial [ro] การออกเสียง : crucial 0 โหวต
01/02/2016 furca-drumului [ro] การออกเสียง : furca-drumului 0 โหวต
01/02/2016 întretăiere [ro] การออกเสียง : întretăiere 0 โหวต
01/02/2016 se separă [ro] การออกเสียง : se separă 0 โหวต
01/02/2016 hotărâtor [ro] การออกเสียง : hotărâtor 0 โหวต
01/02/2016 drumuri [ro] การออกเสียง : drumuri 0 โหวต
01/02/2016 încrucişez [ro] การออกเสียง : încrucişez 0 โหวต
01/02/2016 încrucişează [ro] การออกเสียง : încrucişează 0 โหวต
01/02/2016 răspântie [ro] การออกเสียง : răspântie 0 โหวต
01/02/2016 răspândit [ro] การออกเสียง : răspândit 0 โหวต
01/02/2016 roz-deschis [ro] การออกเสียง : roz-deschis 0 โหวต
01/02/2016 alungite [ro] การออกเสียง : alungite 0 โหวต
01/02/2016 ramificat [ro] การออกเสียง : ramificat 0 โหวต
01/02/2016 afine [ro] การออกเสียง : afine 0 โหวต
01/02/2016 susan [ro] การออกเสียง : susan 0 โหวต
01/02/2016 frecventa [ro] การออกเสียง : frecventa 0 โหวต
01/02/2016 naturi statice [ro] การออกเสียง : naturi statice 0 โหวต
01/02/2016 încălzire autonomă [ro] การออกเสียง : încălzire autonomă 0 โหวต
01/02/2016 climatizor [ro] การออกเสียง : climatizor -1 โหวต
01/02/2016 agenţie imobiliară [ro] การออกเสียง : agenţie imobiliară 0 โหวต
01/02/2016 pat dublu [ro] การออกเสียง : pat dublu 0 โหวต
31/01/2016 efectuarea [ro] การออกเสียง : efectuarea 0 โหวต
31/01/2016 scrupulozitate [ro] การออกเสียง : scrupulozitate 0 โหวต
31/01/2016 migăleală [ro] การออกเสียง : migăleală 0 โหวต