ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟังเสียง รายการโหวต
30/07/2017 autentici [ro] การออกเสียง : autentici 0 โหวต
30/07/2017 veritabile [ro] การออกเสียง : veritabile 0 โหวต
30/07/2017 daruri [ro] การออกเสียง : daruri 0 โหวต
30/07/2017 adevărate [ro] การออกเสียง : adevărate 0 โหวต
30/07/2017 dobândirea [ro] การออกเสียง : dobândirea 0 โหวต
30/07/2017 morale [ro] การออกเสียง : morale 0 โหวต
30/07/2017 parizian [ro] การออกเสียง : parizian 0 โหวต
30/07/2017 reflecție [ro] การออกเสียง : reflecție 0 โหวต
30/07/2017 considerent [ro] การออกเสียง : considerent 0 โหวต
30/07/2017 considerați [ro] การออกเสียง : considerați 0 โหวต
30/07/2017 considerare [ro] การออกเสียง : considerare 0 โหวต
30/07/2017 operații aritmetice [ro] การออกเสียง : operații aritmetice 0 โหวต
30/07/2017 convenabili [ro] การออกเสียง : convenabili 0 โหวต
30/07/2017 pe socoteala lui [ro] การออกเสียง : pe socoteala lui 0 โหวต
30/07/2017 dezbateri [ro] การออกเสียง : dezbateri 0 โหวต
30/07/2017 dezbate [ro] การออกเสียง : dezbate 0 โหวต
30/07/2017 judecăți [ro] การออกเสียง : judecăți 0 โหวต
30/07/2017 uneia [ro] การออกเสียง : uneia 0 โหวต
30/07/2017 reciproce [ro] การออกเสียง : reciproce 0 โหวต
30/07/2017 grinzi [ro] การออกเสียง : grinzi 0 โหวต
30/07/2017 predicatul [ro] การออกเสียง : predicatul 0 โหวต
30/07/2017 protocolar [ro] การออกเสียง : protocolar 0 โหวต
30/07/2017 spiritul [ro] การออกเสียง : spiritul 0 โหวต
30/07/2017 chipuri [ro] การออกเสียง : chipuri 0 โหวต
30/07/2017 amabilității [ro] การออกเสียง : amabilității 0 โหวต
30/07/2017 Gesturi [ro] การออกเสียง : Gesturi 0 โหวต
30/07/2017 operă literară [ro] การออกเสียง : operă literară 0 โหวต
30/07/2017 artificialitate [ro] การออกเสียง : artificialitate 0 โหวต
30/07/2017 mijloace [ro] การออกเสียง : mijloace 0 โหวต
30/07/2017 procedee [ro] การออกเสียง : procedee 0 โหวต