สมาชิก:

Roskur

บรรณาธิการ Forvo

ติดตามการออกเสียงของ Roskur

ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟังเสียง รายการโหวต
06/01/2019 koppur [fo] การออกเสียง : koppur 0 โหวต
06/01/2019 koppar [fo] การออกเสียง : koppar 0 โหวต
06/01/2019 varrar [fo] การออกเสียง : varrar 0 โหวต
06/01/2019 prentari [fo] การออกเสียง : prentari 0 โหวต
06/01/2019 mýggjabiti [fo] การออกเสียง : mýggjabiti 0 โหวต
06/01/2019 mýggjabit [fo] การออกเสียง : mýggjabit 0 โหวต
06/01/2019 mýggj [fo] การออกเสียง : mýggj 0 โหวต
06/01/2019 súpan [fo] การออกเสียง : súpan 0 โหวต
06/01/2019 pennur [fo] การออกเสียง : pennur 0 โหวต
06/01/2019 pennar [fo] การออกเสียง : pennar 0 โหวต
06/01/2019 bøkur [fo] การออกเสียง : bøkur 0 โหวต
06/01/2019 lærubók [fo] การออกเสียง : lærubók 0 โหวต
06/01/2019 skúlabók [fo] การออกเสียง : skúlabók 0 โหวต
06/01/2019 krúss [fo] การออกเสียง : krúss 0 โหวต
06/01/2019 avtalu [fo] การออกเสียง : avtalu 0 โหวต
06/01/2019 dreygur [fo] การออกเสียง : dreygur 0 โหวต
06/01/2019 skeið [fo] การออกเสียง : skeið 0 โหวต
06/01/2019 spónur [fo] การออกเสียง : spónur 0 โหวต
06/01/2019 skeiðir [fo] การออกเสียง : skeiðir 0 โหวต
06/01/2019 spønir [fo] การออกเสียง : spønir 0 โหวต
06/01/2019 gaffil [fo] การออกเสียง : gaffil 0 โหวต
06/01/2019 gaflar [fo] การออกเสียง : gaflar 0 โหวต
06/01/2019 tallerkur [fo] การออกเสียง : tallerkur 0 โหวต
06/01/2019 tallerkar [fo] การออกเสียง : tallerkar 0 โหวต
06/01/2019 knívur [fo] การออกเสียง : knívur 0 โหวต
06/01/2019 knívar [fo] การออกเสียง : knívar 0 โหวต
06/01/2019 skál [fo] การออกเสียง : skál 0 โหวต
06/01/2019 skálir [fo] การออกเสียง : skálir 0 โหวต
06/01/2019 hey [fo] การออกเสียง : hey 0 โหวต
06/01/2019 tøkk [fo] การออกเสียง : tøkk 0 โหวต