ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟังเสียง รายการโหวต
31/08/2010 ярдәм [tt] การออกเสียงคำว่า ярдәм คะแนนโหวต -1 คะแนน
31/08/2010 ялгыз [tt] การออกเสียงคำว่า ялгыз คะแนนโหวต -1 คะแนน
31/08/2010 возглашение [ru] การออกเสียงคำว่า возглашение คะแนนโหวต 0 คะแนน
31/08/2010 славянофильский [ru] การออกเสียงคำว่า славянофильский คะแนนโหวต 0 คะแนน
31/08/2010 воздухоопорный [ru] การออกเสียงคำว่า воздухоопорный คะแนนโหวต 0 คะแนน