ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟัง รายการโหวต
31/08/2010 ярдәм [tt] ярдәм การออกเสียง -1คะแนนโหวต
31/08/2010 ялгыз [tt] ялгыз การออกเสียง -1คะแนนโหวต
31/08/2010 возглашение [ru] возглашение การออกเสียง 0คะแนนโหวต
31/08/2010 славянофильский [ru] славянофильский การออกเสียง 0คะแนนโหวต
31/08/2010 воздухоопорный [ru] воздухоопорный การออกเสียง 0คะแนนโหวต