ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟังเสียง รายการโหวต
29/09/2010 dominarsi [it] การออกเสียง : dominarsi 0 โหวต
29/09/2010 divincolarsi [it] การออกเสียง : divincolarsi 0 โหวต
29/09/2010 duplicarsi [it] การออกเสียง : duplicarsi 0 โหวต
29/09/2010 dolcificare [it] การออกเสียง : dolcificare 0 โหวต
29/09/2010 dotare [it] การออกเสียง : dotare 0 โหวต
29/09/2010 dopare [it] การออกเสียง : dopare 0 โหวต
29/09/2010 divincolare [it] การออกเสียง : divincolare 0 โหวต
29/09/2010 defraudare [it] การออกเสียง : defraudare 0 โหวต
29/09/2010 deformarsi [it] การออกเสียง : deformarsi 0 โหวต
29/09/2010 deformare [it] การออกเสียง : deformare 0 โหวต
29/09/2010 deflorare [it] การออกเสียง : deflorare 0 โหวต
29/09/2010 deflazionare [it] การออกเสียง : deflazionare 0 โหวต
29/09/2010 decollare [it] การออกเสียง : decollare 0 โหวต
29/09/2010 decentrare [it] การออกเสียง : decentrare -1 โหวต
29/09/2010 contentarsi [it] การออกเสียง : contentarsi 0 โหวต
29/09/2010 contentare [it] การออกเสียง : contentare 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
29/09/2010 contenersi [it] การออกเสียง : contenersi 0 โหวต
29/09/2010 contemplarsi [it] การออกเสียง : contemplarsi 0 โหวต
29/09/2010 contattare [it] การออกเสียง : contattare 0 โหวต
29/09/2010 corrompersi [it] การออกเสียง : corrompersi 0 โหวต
29/09/2010 corrodersi [it] การออกเสียง : corrodersi 0 โหวต
29/09/2010 bacarsi [it] การออกเสียง : bacarsi 0 โหวต
29/09/2010 crogiolarsi [it] การออกเสียง : crogiolarsi 0 โหวต
29/09/2010 crogiolare [it] การออกเสียง : crogiolare 0 โหวต
29/09/2010 declassificare [it] การออกเสียง : declassificare 0 โหวต
29/09/2010 decifrare [it] การออกเสียง : decifrare 0 โหวต
29/09/2010 decidersi [it] การออกเสียง : decidersi 0 โหวต
29/09/2010 cullare [it] การออกเสียง : cullare 0 โหวต
29/09/2010 cuccare [it] การออกเสียง : cuccare 0 โหวต
29/09/2010 dannarsi [it] การออกเสียง : dannarsi 0 โหวต