ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟังเสียง รายการโหวต
19/05/2011 marchionimo [it] การออกเสียง : marchionimo 0 โหวต
19/05/2011 Alessandro Petacchi [it] การออกเสียง : Alessandro Petacchi 0 โหวต
19/05/2011 Enrico Mainardi [it] การออกเสียง : Enrico Mainardi 0 โหวต
08/05/2011 credono [it] การออกเสียง : credono 0 โหวต
08/05/2011 geodeta [it] การออกเสียง : geodeta 0 โหวต
08/05/2011 fitogeno [it] การออกเสียง : fitogeno 0 โหวต
08/05/2011 fitocenosi [it] การออกเสียง : fitocenosi 0 โหวต
08/05/2011 fitonimo [it] การออกเสียง : fitonimo 0 โหวต
08/05/2011 adenosintrifosfato [it] การออกเสียง : adenosintrifosfato 0 โหวต
08/05/2011 adenosindifosfato [it] การออกเสียง : adenosindifosfato 0 โหวต
08/05/2011 adenosinmonofosfato [it] การออกเสียง : adenosinmonofosfato 0 โหวต
08/05/2011 aralia [it] การออกเสียง : aralia 0 โหวต
08/05/2011 metereopatico [it] การออกเสียง : metereopatico 0 โหวต
08/05/2011 imprenditoria [it] การออกเสียง : imprenditoria 0 โหวต
08/05/2011 anatolico [it] การออกเสียง : anatolico 0 โหวต
08/05/2011 fitografico [it] การออกเสียง : fitografico 0 โหวต
08/05/2011 sfrigolante [it] การออกเสียง : sfrigolante 0 โหวต
08/05/2011 oligarchico [it] การออกเสียง : oligarchico 0 โหวต
08/05/2011 allattamento [it] การออกเสียง : allattamento 0 โหวต
08/05/2011 uva da tavola [it] การออกเสียง : uva da tavola 0 โหวต
08/05/2011 vernacolo [it] การออกเสียง : vernacolo 0 โหวต
08/05/2011 profughi [it] การออกเสียง : profughi 0 โหวต
08/05/2011 calce viva [it] การออกเสียง : calce viva 0 โหวต
08/05/2011 romanesco [it] การออกเสียง : romanesco 0 โหวต
08/05/2011 coldiretti [it] การออกเสียง : coldiretti 0 โหวต
08/05/2011 Sermide [it] การออกเสียง : Sermide 0 โหวต
07/05/2011 vece [it] การออกเสียง : vece 0 โหวต
07/05/2011 Rosignano Monferrato [it] การออกเสียง : Rosignano Monferrato 0 โหวต
07/05/2011 enclisi [it] การออกเสียง : enclisi 0 โหวต
07/05/2011 croton [it] การออกเสียง : croton 0 โหวต