ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟัง รายการโหวต
15/06/2008 Undaria pinnatifida [en] Undaria pinnatifida การออกเสียง 0คะแนนโหวต
15/06/2008 Miss Kittin [en] Miss Kittin การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
15/06/2008 James Gleick [en] James Gleick การออกเสียง 0คะแนนโหวต
15/06/2008 teres major muscle [en] teres major muscle การออกเสียง -1คะแนนโหวต
15/06/2008 Petrarch [en] Petrarch การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
15/06/2008 Neil Peart [en] Neil Peart การออกเสียง 0คะแนนโหวต
15/06/2008 fabric [en] fabric การออกเสียง 0คะแนนโหวต
15/06/2008 Neko Case [en] Neko Case การออกเสียง 0คะแนนโหวต
15/06/2008 cytosine [en] cytosine การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
15/06/2008 Gilead [en] Gilead การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
15/06/2008 loss [en] loss การออกเสียง 5คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
15/06/2008 dyspareunia [en] dyspareunia การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
15/06/2008 tie [en] tie การออกเสียง 0คะแนนโหวต