ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟังเสียง รายการโหวต
15/06/2008 Undaria pinnatifida [en] การออกเสียงคำว่า Undaria pinnatifida คะแนนโหวต 0 คะแนน
15/06/2008 Miss Kittin [en] การออกเสียงคำว่า Miss Kittin คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
15/06/2008 James Gleick [en] การออกเสียงคำว่า James Gleick คะแนนโหวต 0 คะแนน
15/06/2008 teres major muscle [en] การออกเสียงคำว่า teres major muscle คะแนนโหวต -1 คะแนน
15/06/2008 Petrarch [en] การออกเสียงคำว่า Petrarch คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
15/06/2008 Neil Peart [en] การออกเสียงคำว่า Neil Peart คะแนนโหวต 0 คะแนน
15/06/2008 fabric [en] การออกเสียงคำว่า fabric คะแนนโหวต 0 คะแนน
15/06/2008 Neko Case [en] การออกเสียงคำว่า Neko Case คะแนนโหวต 0 คะแนน
15/06/2008 cytosine [en] การออกเสียงคำว่า cytosine คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
15/06/2008 Gilead [en] การออกเสียงคำว่า Gilead คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
15/06/2008 loss [en] การออกเสียงคำว่า loss คะแนนโหวต 5 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
15/06/2008 dyspareunia [en] การออกเสียงคำว่า dyspareunia คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
15/06/2008 tie [en] การออกเสียงคำว่า tie คะแนนโหวต 0 คะแนน