ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟังเสียง รายการโหวต
23/03/2016 StoryCorps [en] การออกเสียง : StoryCorps 0 โหวต
20/03/2016 Sherbrooke [en] การออกเสียง : Sherbrooke 1 โหวต
20/03/2016 Jafar [en] การออกเสียง : Jafar 0 โหวต
20/03/2016 Ben Ratliff [en] การออกเสียง : Ben Ratliff 0 โหวต
20/03/2016 calling card [en] การออกเสียง : calling card 0 โหวต
20/03/2016 pyramiding [en] การออกเสียง : pyramiding 0 โหวต
20/03/2016 rehydrate [en] การออกเสียง : rehydrate 0 โหวต
20/03/2016 heat exhaustion [en] การออกเสียง : heat exhaustion 1 โหวต
20/03/2016 Welfare-to-Work [en] การออกเสียง : Welfare-to-Work 0 โหวต
20/03/2016 recorded delivery [en] การออกเสียง : recorded delivery 0 โหวต
20/02/2016 Pete Gogolak [en] การออกเสียง : Pete Gogolak 0 โหวต
20/02/2016 Jerome Y. Lettvin [en] การออกเสียง : Jerome Y. Lettvin 0 โหวต
20/02/2016 Keith Godchaux [en] การออกเสียง : Keith Godchaux 0 โหวต
20/02/2016 Edward Norton Lorenz [en] การออกเสียง : Edward Norton Lorenz 0 โหวต
20/02/2016 Lisa Hannigan [en] การออกเสียง : Lisa Hannigan 1 โหวต
20/02/2016 James Douglas Muir Leno [en] การออกเสียง : James Douglas Muir Leno 0 โหวต
20/02/2016 Aminoactinomycin [en] การออกเสียง : Aminoactinomycin 0 โหวต
24/01/2016 Sasha Grey [en] การออกเสียง : Sasha Grey 0 โหวต
24/01/2016 backrest [en] การออกเสียง : backrest 0 โหวต
24/01/2016 evening shift [en] การออกเสียง : evening shift 0 โหวต
05/10/2015 Sundar Pichai [en] การออกเสียง : Sundar Pichai 0 โหวต
05/10/2015 Antwone [en] การออกเสียง : Antwone 0 โหวต
27/09/2015 spokesmen [en] การออกเสียง : spokesmen 0 โหวต
27/09/2015 spokespeople [en] การออกเสียง : spokespeople 0 โหวต
27/09/2015 CFTR [en] การออกเสียง : CFTR 0 โหวต
27/09/2015 Massacre of the Innocents [en] การออกเสียง : Massacre of the Innocents 0 โหวต
27/09/2015 airconditioner [en] การออกเสียง : airconditioner 0 โหวต
27/09/2015 microsphere [en] การออกเสียง : microsphere 0 โหวต
27/09/2015 canisters [en] การออกเสียง : canisters 0 โหวต
27/09/2015 dictatorships [en] การออกเสียง : dictatorships 0 โหวต