ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟังเสียง รายการโหวต
04/02/2017 Brooklyn Heights [en] การออกเสียง : Brooklyn Heights 1 โหวต
28/01/2017 By signing us up for that training you have doomed us all to hours of extra work. [en] การออกเสียง : By signing us up for that training you have doomed us all to hours of extra work. 0 โหวต
28/01/2017 It was a bit of an odyssey getting home last night because of the subway strike [en] การออกเสียง : It was a bit of an odyssey getting home last night because of the subway strike 1 โหวต
28/01/2017 Every passerby who witnessed the accident was interviewed by the police [en] การออกเสียง : Every passerby who witnessed the accident was interviewed by the police 0 โหวต
28/01/2017 Even in the darkest moments, he finds reasons to be optimistic [en] การออกเสียง : Even in the darkest moments, he finds reasons to be optimistic 0 โหวต
27/01/2017 onkyo [en] การออกเสียง : onkyo 0 โหวต
04/12/2016 My Old Kentucky Home [en] การออกเสียง : My Old Kentucky Home 0 โหวต
04/12/2016 tiresomely [en] การออกเสียง : tiresomely 1 โหวต
02/12/2016 Steven Mnuchin [en] การออกเสียง : Steven Mnuchin 0 โหวต
08/11/2016 Andy Timmons [en] การออกเสียง : Andy Timmons 1 โหวต
08/11/2016 juvenility [en] การออกเสียง : juvenility 0 โหวต
08/11/2016 file-sharing [en] การออกเสียง : file-sharing 0 โหวต
08/11/2016 northeastward [en] การออกเสียง : northeastward 0 โหวต
05/11/2016 Videofluorography [en] การออกเสียง : Videofluorography 0 โหวต
05/11/2016 Jessie Rowat [en] การออกเสียง : Jessie Rowat 0 โหวต
29/10/2016 Medinah [en] การออกเสียง : Medinah 0 โหวต
29/10/2016 San Gabriel River [en] การออกเสียง : San Gabriel River 0 โหวต
29/10/2016 Dreamtime [en] การออกเสียง : Dreamtime 0 โหวต
29/10/2016 up-anchor [en] การออกเสียง : up-anchor 1 โหวต
29/10/2016 angelically [en] การออกเสียง : angelically 0 โหวต
29/06/2016 Kelly-Marie Murtha [en] การออกเสียง : Kelly-Marie Murtha 0 โหวต
29/06/2016 Brendon Hartley [en] การออกเสียง : Brendon Hartley 0 โหวต
29/06/2016 Patrick Lencioni [en] การออกเสียง : Patrick Lencioni 0 โหวต
08/05/2016 Lauren Davis [en] การออกเสียง : Lauren Davis 0 โหวต
08/05/2016 Gros Morne [en] การออกเสียง : Gros Morne 0 โหวต
08/05/2016 Lawrence Kohlberg [en] การออกเสียง : Lawrence Kohlberg 0 โหวต
08/05/2016 Suzy Bogguss [en] การออกเสียง : Suzy Bogguss 0 โหวต
08/05/2016 mafiosi [en] การออกเสียง : mafiosi 0 โหวต
08/05/2016 Kent Desormeaux [en] การออกเสียง : Kent Desormeaux 0 โหวต
08/05/2016 Mark Selby [en] การออกเสียง : Mark Selby 0 โหวต