ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟังเสียง รายการโหวต
08/05/2011 queixo [pt] การออกเสียงคำว่า queixo คะแนนโหวต 0 คะแนน
08/05/2011 coração [pt] การออกเสียงคำว่า coração คะแนนโหวต 0 คะแนน
08/05/2011 gosto [pt] การออกเสียงคำว่า gosto คะแนนโหวต 0 คะแนน
08/05/2011 spessartine [en] การออกเสียงคำว่า spessartine คะแนนโหวต 0 คะแนน
08/05/2011 Ian Buruma [en] การออกเสียงคำว่า Ian Buruma คะแนนโหวต 0 คะแนน
08/05/2011 Alvin Plantinga [en] การออกเสียงคำว่า Alvin Plantinga คะแนนโหวต 3 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด