ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟังเสียง รายการโหวต
22/07/2011 Thronfolger [de] การออกเสียงคำว่า Thronfolger คะแนนโหวต 0 คะแนน
22/07/2011 Ümülü [de] การออกเสียงคำว่า Ümülü คะแนนโหวต 0 คะแนน
22/07/2011 spracherhaltend [de] การออกเสียงคำว่า spracherhaltend คะแนนโหวต 0 คะแนน
22/07/2011 abfetzmäßig [de] การออกเสียงคำว่า abfetzmäßig คะแนนโหวต 0 คะแนน
22/07/2011 Übersetzungswissenschaft [de] การออกเสียงคำว่า Übersetzungswissenschaft คะแนนโหวต 0 คะแนน
22/07/2011 WC-Sitz [de] การออกเสียงคำว่า WC-Sitz คะแนนโหวต 0 คะแนน
22/07/2011 Ablaufgarnitur [de] การออกเสียงคำว่า Ablaufgarnitur คะแนนโหวต 0 คะแนน
22/07/2011 Kopfbrause [de] การออกเสียงคำว่า Kopfbrause คะแนนโหวต 0 คะแนน
22/07/2011 Nordjütland [de] การออกเสียงคำว่า Nordjütland คะแนนโหวต 0 คะแนน
22/07/2011 Aalartiger [de] การออกเสียงคำว่า Aalartiger คะแนนโหวต 0 คะแนน
22/07/2011 Bratzbacke [de] การออกเสียงคำว่า Bratzbacke คะแนนโหวต 0 คะแนน
22/07/2011 Schweinsschnitzel [de] การออกเสียงคำว่า Schweinsschnitzel คะแนนโหวต 0 คะแนน
22/07/2011 Karl Ganzer [de] การออกเสียงคำว่า Karl Ganzer คะแนนโหวต 0 คะแนน
22/07/2011 Brauchwasserduscher [de] การออกเสียงคำว่า Brauchwasserduscher คะแนนโหวต 0 คะแนน
22/07/2011 Antikalkkugel [de] การออกเสียงคำว่า Antikalkkugel คะแนนโหวต 0 คะแนน
22/07/2011 Bozner Bergsteigerlied [de] การออกเสียงคำว่า Bozner Bergsteigerlied คะแนนโหวต 0 คะแนน
22/07/2011 Christine Lauterburg [de] การออกเสียงคำว่า Christine Lauterburg คะแนนโหวต 0 คะแนน
22/07/2011 Brauereipferd [de] การออกเสียงคำว่า Brauereipferd คะแนนโหวต 0 คะแนน
22/07/2011 Feinsteinzeug [de] การออกเสียงคำว่า Feinsteinzeug คะแนนโหวต 0 คะแนน
22/07/2011 Juchzer [de] การออกเสียงคำว่า Juchzer คะแนนโหวต 0 คะแนน
22/07/2011 Fettpfanne [de] การออกเสียงคำว่า Fettpfanne คะแนนโหวต 0 คะแนน
22/07/2011 abflocken [de] การออกเสียงคำว่า abflocken คะแนนโหวต 0 คะแนน
22/07/2011 Aalbüschelwels [de] การออกเสียงคำว่า Aalbüschelwels คะแนนโหวต 0 คะแนน
22/07/2011 Farbvariante [de] การออกเสียงคำว่า Farbvariante คะแนนโหวต 0 คะแนน
22/07/2011 Erzherzog Johann Jodler [de] การออกเสียงคำว่า Erzherzog Johann Jodler คะแนนโหวต 0 คะแนน
22/07/2011 Oesch's die Dritten [de] การออกเสียงคำว่า Oesch's die Dritten คะแนนโหวต 0 คะแนน
22/07/2011 Alpinkatzen [de] การออกเสียงคำว่า Alpinkatzen คะแนนโหวต 0 คะแนน
22/07/2011 Dudler [de] การออกเสียงคำว่า Dudler คะแนนโหวต 0 คะแนน
22/07/2011 almer [de] การออกเสียงคำว่า almer คะแนนโหวต 0 คะแนน
22/07/2011 Kuhreihen [de] การออกเสียงคำว่า Kuhreihen คะแนนโหวต 0 คะแนน